Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Onni työnsä täyttäjälle?

Onni työnsä täyttäjälle?

BY: TEOLOGIA.FI, REFORMAATION RAJAPINNOILLA, ANTROBLOGI

4.6.2018
reformaatio, työmoraali, luterilaisuus, työ, rehellisyys, vaatimattomuus, uskonpuhdistus, kirkolliskokous, tiedeviestintä, tutkitusti, tiedejulkaiseminen

Luterilainen työmoraali on käsite, jolla viitataan ahkeraan ja uhrautuvaankin asenteeseen työelämässä. Suomessa monet työntekoon, tasa-arvoon ja rehellisyyteen liittyvät – hyvin suomalaisina pidetyt – ajatukset heijastelevat 1500-luvun uskonpuhdistusta ja sen vaikutuksia. 

”Reformaation jäljet suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa”

Uskonpuhdistus on luonut Suomeen normeja, joista emme edes juurikaan keskustele. Hyvinvointivaltio, koulutus, vaatimattomuus, rehellisyys, vähään tyytyminen ja yhteisen edun ajattelu peilaavat kaikki reformaation ydinajatuksia. Sosiaalipsykologi ja arvotutkija Anneli Portman tarkastelee uskonpuhdistuksen jälkiä suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa tekstissään teologia.fi-sivustolla. Sivusto esittelee akateemisen teologian näkökulmia ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin.

Lue artikkeli täällä

”Turun kirkolliskokous 2018 ja Luther”

Näkökulmia reformaatioon ja sen kaikuihin kulttuurissamme tarjoaa myös Reformaation rajapinnoilla -blogi. Tuoreessa tekstissään kirkkohistorian tutkija, teologian tohtori Sini Mikkola pohtii toukokuun kirkolliskokouksessa tehtyä kielteistä päätöstä avioliittokäsityksen laajentamisesta. Kokouksen taustalla olleissa mietinnöissä on käytetty Lutherin ajattelua osana luterilaiseen avioliittoteologiaan liittyviä perusteita.

Lue artikkeli täällä

”Työ ihmissielun kirouksena”

Antropologisen ja historiallisen tutkimustiedon valossa Raamatun kertomusta syntiinlankeemuksesta voi tulkita symbolisena kuvauksena maanviljelyn omaksumisesta ja keräilytaloudesta erkaantumisesta.
Väitöskirjatutkija Juuso Koponen tarkastelee tekstissään työmoraalia ja hyvinvointia laajemassa kulttuurien välisessä kontekstissa, sekä luo katsauksen myös tulevaisuuteen.

Lue artikkeli täällä

TUTUSTUTHAN MYÖSYHTEISTYÖKUMPPANEIHIMME