Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Onko ulkonäöllä väliä?

Kukkia

Millaisia merkityksiä ulkonäölle annetaan ja mitä sillä tavoitellaan? Vaikuttamisen monet muodot -lukupaketin artikkeleissa tutkitaan ulkonäköön kytkeytyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä moraalin, vanhemmuuden ja Kolumbian ulkonäköpaineiden näkökulmista.

Miten ulkonäköä arvotetaan 

”Pidän ihmisen arvon typistämistä ulkonäköön moralistisena toimintana, jossa kyvyttömyys ulkonäkökriteerien täyttämiseen näyttäytyy moraalisesti ’vääränä’ ja antaa oikeuden sulkea kyseinen henkilö vaikutuspiirien ulkopuolelle.”

Kauneus ja moraali kietoutuvat yhteen, kun ihmistä arvotetaan ulkonäön perusteella. Filosofi Heather Widdows kutsuu kauneuden eettiseksi ideaaliksi sitä, että ihminen on velvoitettu tavoittelemaan fyysistä viehättävyyttä.

Eero Suorsa 2/2022

Logo Ilmiö

Tyylikäs lapsi, hyvä äiti?

”Vaatteiden ostaminen edusti haastattelemillemme äideille materian lisäksi myös lapsista huolehtimista ja rakkauden osoittamista intensiivisen vanhemmuuden hengessä.”

Lastenvaatteisiin kuluttaminen voi olla äidin harrastus ja osa tämän identiteetin rakentamista. Tietynlaiset lastenvaatteet osallistuvat myös keskiluokkaisen vanhemmuuden ihanteen luomiseen. 

Erica Åberg ja Jarna Huvila 4.6.2018

Kirottu kauneus Kolumbiassa

”Oikeanlaisen ulkonäön uskotaan olevan tae menestyksestä avioliitto- ja työmarkkinoilla.”

Latinalaisessa Amerikassa naisten kauneusihanteet kytkeytyvät siirtomaa-ajan hierarkioihin. Siirtomaavallan purkauduttua noista kauneuskäsityksistä haluttiin irtautua, mutta naiset kokevat silti edelleen painetta näyttää tietynlaiselta.

Suvi Lensu ja Jasmin Immonen 7.3.2019