Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Oikeudet laajenevat

Ihmisoikeudet ajassa muuttuvina arvoina

Ihmisoikeudet ovat yhdenlainen arvojen kiteytymä, mutta ne elävät silti ajassa. Miten ns. tinkimättömänä perusarvona pidettyjä ohmisoikeuksia voidaan muuttaa? Keille oikeuksia suodaan? Vuonna 2021 Allegra Lab Helsinki ry julkaisi muutosta käsittelevän raportin, joka liittyi laajemmin Sitran Sivistys+ -hankkeeseen. Raportti kartoitti erityisesti arvojen rakentumista ja muuttumista ihmisoikeuksista käsin.

Oranki Sandra

Vuonna 2016 argentiinalainen oikeus päätti, että Sandra-oranki on ei-inhimillinen oikeussubjekti (non- human person). Tämä tarkoitti mahdollisuutta siirtää oranki turvaan suojelualueelle eläintarhasta, jossa tämä kärsi huonoista elinolosuhteista. Miten lajien välistä erottelua ylipäätään tehdään, kuka saa nauttia kädellisten oikeuksista ja kuka ei? Lue raportista s.34-36.

Miia Halme-Tuomisaari ja Alina Rapin

Jokien oikeudet

Yksi erikoisimmista esimerkeistä ihmisoikeuskehikon laajenemisesta koskee jokien oikeuksia. Vuonna 2017 Uudessa-Seelannissa julistettiin, että Whanganui-joella on ihmisoikeudet. Māorit esittivät, ettei heidän ja joen välillä ole eroa. Näin kosminen maailmankuva voi vaikuttaa oikeuksien myöntämiseen joelle – siitä voit lukea lisää raportin luvusta kolme, s.34.

Miia Halme-Tuomisaari ja Alina Rapin

Aktivismi ja muutoksen ajurit

”Protestiliikkeet sisältävät aina erilaisia käsityksiä toivotusta tulevaisuudesta. Ilmastoliike pitää yhteiskunnallista muutosta välttämättömänä, mutta ei ole aivan selvää, millaisen tulevaisuuden se haluaa.’ Utopian ja dystopian käsitteet kuvaavat ihanteellista yhteiskuntaa, sekä epätoivottavaa vastakohtaa.” Lisää kansalaisaktivismista ja nuorista muutoksen ajureina löydät raportista s.39 alkaen.

Miia Halme-Tuomisaari ja Alina Rapin