Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Notre Damen kunnostamiskeskustelu aikamme symbolina

Notre Damen kunnostamiskeskustelu aikamme symbolina

BY: ALUSTA, KERTOMUKSEN VAARAT

29.4.2019
notre-dame

 

 

Notre Damen palon myötä erityisesti sosiaalisessa mediassa alkoi kommentointi maailman ongelmien arvojärjestyksestä. Pohdimme aiheeseen liittyvää tarinamallia, sekä maailman kulttuuriperintökohteiden suojelua juridisesta näkökulmasta.

Notre Damen tulipalo on osa tulevien sukupolvien maailmanperintöä

Ristiriita valtion ja kirkon taloudellisten suhteiden välillä saattaa olla yksi syy siihen, miksi Ranskan hallitus on empinyt restauroinnin lisärahoituksen myöntämisessä aiempina vuosina.

Palon syttymsen uskotaan liittyvän rakennuksessa käynnissä olleisiin huoltotöihin. On myös keskusteltu siitä, onko käynnissä olleen restaurointityön aiempi lykkääminen altistanut rakenteiltaan haavoittuvan katedraalin tulipalolle.

Maailmanperintösopimus osoittaa sopimusvaltioille velvoitteen turvata ja edistää niiden suojaa muun muassa kansallisella lainsäädännöllä. Ranskassa on Laïcité-periaatteen mukaisesti valtio ja uskonto erotettu toisistaan vuonna 1905 säädetyllä lailla, jonka mukaan valtio ei tunnusta eikä tue taloudellisesti uskontoja. Ranskan valtio omistaa Notre Damen katedraalin, mutta on antanut sen katolisen kirkon käyttöön. Käytännössä katedraalin kiinteistönhoidosta on vastannut kirkkokunta valtion tuella.

Kirjoittaja Sanna Lehtinen (HM, FM) valmistelee Tampereen yliopistossa julkisoikeudellista väitöskirjaa tulevien sukupolvien kulttuuriperintöön liittyvistä oikeuksista.

Saako Notre Damen kunnostaa?

Kenelle ajatusleikit Notre Damen ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen estämiseksi lahjoittamisen välille on suunnattu? Kun sosiaalisessa mediassa on ilmaistu surua milloin mistäkin, paikalle ovat aina ilmestyneet tunnekriittiset, joiden argumentti on kuulunut: Miksi tästä ei ole ollut kukaan huolissaan (lajikato, Syyria, ilmastonmuutoksentorjunta), mutta tämä (esimerkiksi Notre Damen palo) herättää tunteita / saa lahjoittamaan rahaa?

Kyseessä on kärjistetty retorinen vastakkainasettelu, josta on kuitenkin sosiaalisen median jakotaloudessa tullut kenties jonkinlainen oma tarinamallinsa. Kehikko on helppo asettaa aina uuden ilmiön kohdalle.

Kertomuksen vaarat -projektin tutkimusavustaja Ville Hämäläinen pohtii Nuori Voima -lehden kolumnissa Notre Damen palon herättämää keskustelua.

TUTUSTUTHAN MYÖS

KUMPPANEIHIMME