Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Muuttuvat maskuliinisuudet

bird and a bathroom sign

Mediassa ja julkisuudessa käytävissä keskusteluissa mieheydestä esiin nousee usein ajatus muutoksesta. Ihanteellisen maskuliinisuuden ajatellaan muuttuneen tai sen ainakin toivotaan muuttuvan. Miten tutkimus näkee maskuliinisuudet? Millaisia maskuliinisuuksia on ollut ja ovatko ne muutoksessa?

Tällä viikolla syksyn teemapaketin aiheena on muuttuvat maskuliinisuudet.

Politiikasta

Kuinka miehiä hallitaan?

”Osin käsittelemättä ovat kuitenkin vielä kysymykset siitä, miten miehet vapautetaan sukupuolittuneista odotuksista ja millaiset odotukset astuvat vanhojen kelpaavan miehen kriteerien tilalle.”

Tutkijatohtori Henri Hyvönen käsittelee artikkelissaan maskuliinisuuksien muutosta. Hyvönen esittelee lukijalle keskeisiä kriittisen miesten ja maskuliinisuuden tutkimuksen käsitteitä ja näkökulmia, sekä pohtii maskuliinisuuksien murroksen tulevaisuudennäkymiä. 

Henri Hyvönen 8.2.2018

Ilmiö

Maskuliinisuuden normit kaventavat poikien mahdollisuuksia ilmaista tunteitaan

”Pojat pitivät syvällisiä keskusteluja ja huolten jakamista harvinaisina ystävyyssuhteissaan, ja monet heistä olivat sitä mieltä, että mielikuvilla tunteista puhuvista tytöistä ja sitä välttävistä pojista on pohjansa todellisuudessa.”

Tutkijatohtori Marja Peltola kirjoittaa maskuliinisuuden normien vaikutuksesta poikiin. Peltolan mukaan poikien kerronnassa keskeistä on ristiriitaisuus: normeja kritisoidaan, mutta toisaalta poikien oma arki järjestyy maskuliinisuuden normeja mukaillen. 

Marja Peltola 29.5.2020

Reformaation rajapinnoilla

Pojat ovat poikia? Martin Lutherin ihannemies

”Myös 2010-luvun käsitys ihanteellisen (tai stereotyyppisen – riippuu katsantokannasta) miehen olemisen tavasta sisältää kaikuja varhemmista ihanteista.”

Kirkkohistorian tutkija Sini Mikkolan kirjoitus ottaa osaa mediassa käytävään mieskeskusteluun historian näkökulmasta. Artikkelissa tarkastellaan Martin Lutherin esiin tuomia maskuliinisuuden ihanteita. Mikkola tuo esiin nykykeskustelun sisältämät käsitykset vanhoista ihanteista, ja toisaalta mieheyden arjen moninaisuuden, joka ei välttämättä vastaa mieheyden ihannetta.  

Sini Mikkola 29.11.2017

Teologia.fi

Maskuliininen Paavali?

”Antiikki oli miesten maailma. Samalla kun maskuliinisuutta saattoi nähdä kaikkialla, oli myös niin, ettei sitä tavallaan näkynyt missään, sillä maskuliinisuus oli sulautunut jokapäiväiseen elämään ja iso itsestäänselvyys.”

Anna Westerholm kirjoittaa antiikin maskuliinisuuksista ja tarkastelee sitä, miten Paavali ilmensi eri maskuliinisuuksia. Toisaalta esiin nousee myös Paavalin opetusten sijoittuminen sukupuoliroolien ulkopuolelle. 

Anna Westerholm 7.10.2015

Tutkitusti-verkosto koostuu 17 yleistajuisesta tiedejulkaisusta.