Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Monipuolinen maantiede

Complex collage

Kuinka oppilaiden kokemuksista voidaan saada lisää väriä maantieteen opetukseen? Mitä tarkoittavat humanistinen ja median maantiede? Millaisia asioita maakuntalehtien uutisoinnista voidaan saada selville?

Viikon Tutkitusti-paketin teemana on monipuolinen maantiede. 

Versus 

Kulttuurisesti moninaisessa maantieteen luokassa voi ammentaa oppilaiden kokemuksista, eikä arkoja aiheita tarvitse välttää

“Luokan sisäisellä dynamiikalla ja oppilaiden keskinäisillä suhteilla on tärkeä vaikutus siihen miten opettaja opettaa arkaa aihetta. Jos luokassa vallitsee hyvä huumori ja terve yhteishenki, opettaja voi opettaa arkaa aihetta hieman karkeammin ja suoraviivaisemmin.“

Petteri Muukkonen kirjoittaa Versus-julkaisussa maantieteestä ja kuinka oppilaiden jakamat kokemukset voivat edistää erilaisten kulttuurien tuntemusta. 

Hybris 

Muistojen värittämät maisemat

“Mitä seuraisikaan siitä, jos ihminen menettäisi kyvyn aistia ympäristöään tai menettäisi elämänsä varrella kerääntyneet muistot, joiden kautta hän hahmottaa maailmaa ja antaa tämänhetkisille kokemuksilleen merkityksiä?”

Hanna Torvinen kirjoittaa Hybris-julkaisussa aistien, muistojen ja paikkojen merkityksistä. 

Areiopagi 

Näin suomalaiset lehdet sitovat uskonnon paikkaan – ja kuinka se meihin vaikuttaa

“Kun journalistit kirjoittavat uskonnosta, kyse on aina paljon muustakin kuin itse tapahtumien uutisoimisesta. Median maantiede on tutkimussuuntaus, jossa ajatellaan, että kun media ja journalistit uutisoivat uskonnosta ne aina myös paikantavat käsittelemäänsä ilmiötä monin tavoin.”

Johanna Sumiala kirjoittaa Areiopagi-julkaisussa suomalaisesta uskonnollisesta maantieteestä. 

Tutkitusti verkosto koostuu 17 yleistajuisesta tiedejulkaisusta: www.tutkitusti.fi