Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Miten yleistajuisesta tiedejulkaisemisesta tehdään saavutettavampaa?

5.4.2022
Abstract geometric pattern

Tutkitusti-verkosto koulutti maaliskuussa jäsenistöään verkkosisältöjen saavutettavuudesta. Meillä oli aiheesta paljon opittavaa. 

Huhtikuussa 2019 voimaan astunut Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) tarkoittaa, että verkkosivujen ja mobiilisovellusten pitäisi olla kenen tahansa käytettävissä ja ymmärrettävissä.

Laki koskee julkisen hallinnon verkkopalveluita, ei populaarien tiedejulkaisujen sivustoja. Tieteen yleistajuistamisen tavoitteeseen saavutettavuus kuitenkin istuu kuin nenä päähän. 

Tämä mielessä Tutkitusti-verkosto tarjosi kumppanijulkaisuilleen saavutettavuuskoulutuksen.  

Saavutettavuus koskettaa monia 

Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä. 

Kaiken sorttiset palvelut, tuotteet, tilat ja esineet on pääsääntöisesti suunniteltu oletusihmiselle: tervekehoiselle, keskikokoiselle, tietyillä taidoilla ja tiedoilla varustetulle henkilölle. 

Verkossa tämä jättää monien asioiden ulkopuolelle esimerkiksi näkörajoitteiset. 

Saavutettavuus onkin varsin laaja teema. Se kattaa aiheita tekstin väri- ja kontrastivalinnoista ruudunlukijoiden toimintalogiikan huomiointiin sekä selkeän ja lähestyttävän kielen perusteisiin.

Osa saavutettavuuden kysymyksistä on suhteellisen intuitiivisia. Esimerkiksi liian pieni tai tiiviisti ladottu kirjasin voi tehdä lukemisesta epämiellyttävää sellaisellekin lukijalle, jonka näkö ei ole heikentynyt.

Toiset saavutettavuuden osatekijät taas ovat kurkistuksia maailmoihin, jotka harvempi tuntee ja jota ei siksi usein ole osattu verkkosuunnittelussa huomioida.  

Näkörajoitteisten käyttämien ruudunlukijoiden tapa jäsentää sivuston sisältöä eri tasoisten, johdonmukaisesti merkittyjen otsikoiden kautta on hyvä esimerkki asiasta, jonka huomioiminen vaatii aiheen tuntemusta ja ymmärrystä. 

Saavutettavuus ja tutkimuksesta kirjoittaminen

Sisällöllisesti saavutettavuus limittyy selkokielisen, yleistajuisen kirjoittamisen tapoihin. 

Kun tutkija popularisoi omaa tutkimustaan, on kirjoitustyön mallina usein joko tieteellinen artikkeli tai hyvin taustoitettu juttu aikakausilehdessä.

Verkko on kuitenkin mediaympäristönä hyvin erilainen kuin paperilehti, ja Tutkitusti-verkoston julkaisut toimivat nimenomaan verkossa.

Paperilehden lukija on selkeästi rajatussa ympäristössä: lehden sivuilta ei ikään kuin pääse “eteenpäin”. Verkossa taas loputtomasti polveilevat linkit avaavat tietoa ja sivupolkuja  kaiken aikaa joka suuntaan. 

Tällaisessa ympäristössä ihminen silmäilee sisältöjä paremminkin kuin lukee niitä. 

Tutkitusti-verkoston julkaisujen saavutettavuutta voisikin lisätä paitsi huomioimalla erilaiset käyttäjäryhmät teknisissä ratkaisuissa paremmin, myös olemalla tietoinen verkkolukemisen luonteesta ja vastaamalla siihen suoremmin jo tekstejä rakentaessa. 

Parempaa saavutettavuutta tälle vuodelle

AntroBlogissa toteutetaan vuoden 2022 aikana sivustouudistus, jonka rahoittajana toimii Taike. Nykyinen sivustomme on rakennettu vuonna 2016, joten uudistus on jo varsin paikallaan. 

Saavutettavuuskoulutus osui meidän kannaltamme erinomaiseen saumaan. Vanhalla sivustolla on monia ratkaisuja ja valintoja, jotka saavutettavuuden näkökulmasta nolostuttavat. 

AntroBlogiin ja muihinkin Tutkitusti-julkaisuihin pätee se, että niitä pyöritetään pääasiassa vapaaehtoisvoimin muun työn ja elämän sivussa. 

Kun toimitukset vielä pääasiassa koostuvat omien alojensa tutkijoista, puuttuu tiimeistä paljon verkkojulkaisutoimintaan liittyvää, varsinkin teknisempää osaamista. 

Rahoituksen puuttuessa ei yksittäisten julkaisujen niukkoja resursseja ole ollut mahdollista kanavoida saavutettavuuden kaltaisten asioiden opiskeluun ja toteuttamiseen. 

Jatkossa onkin toivottavaa, että verkossa tapahtuvan yleistajuisen tiedejulkaisemisen rahoituksissa huomioitaisiin myös saavutettavuustyön tärkeys ja vaativuus. 

Verkoston jäsenille tarjottu yhteinen koulutus on mainio esimerkki Tutkitusti-hankkeen merkityksestä pienellä kentällämme. 

Kirjoittaja on verkkojulkaisu AntroBlogin päätoimittaja vielä kevään 2022 ajan.

Viitteet: 
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019.

Herättikö teksti ajatuksia?

Ota yhteyttä!

Tarjoa tekstiäsi: info@allegralabhki.fi

Logo Tutkitusti