Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Mielenterveys tieteessä

kollaasi

Mitä on sosiaalinen kipu? Onko toivo vai toivottomuus totuudenmukaisempi asenne maailmaa kohtaan? Miten rotuhygienian aikakausi kytkeytyy mielenterveyteen?

Syksyn toisen teemapaketin aiheena on eri tieteenalojen, tässä tapauksessa sosiologian, antropologian sekä filosofian ja teologian, lähestyminen mielenterveyteen. 

AntroBlogi

Sielun ulottuvuuksia eri aikakausina

”Ainutkertaisuuden ja osana maailmankaikkeutta ja yhteisöä olemisen kokemus on eheytymisen ytimessä eri kulttuurien ja aikakausien parantumistapahtumissa.”

Helena Oikarinen-Jabain antropologinen lähestymistapa tarkastelee mielenterveyteen liittyviä käsityksiä, hoitoja ja politiikkaa eri aikoina eri yhteisöissä ja paikoissa. Kirjoitus tekee näkyväksi mielenterveyteen liittyvien käsitysten ja hoitojen kytkökset yhteiskuntaan, talouteen ja historiaan.

Helena Oikarinen Jabai 7.12.2020

Areiopagi

Depressio filosofian ja teologian tutkimuskohteena

”Jotkut eksistentialistit ovat puhuneet siitä, kuinka maailmassa ei ole arvoja eikä järkeä – se on absurdi. Depressiivinen ihminen ei pelkästään leiki tällaisella filosofisella ajatuksella, vaan sen sijaan hän kokee joka hetki maailman merkityksettömyyden joka hetki.”

Aku Visala etsii kirjoituksessaan lääketieteen ja terapian ulkopuolisia lähestymistapoja masennukseen ja esittelee joitakin filosofia ja teologisia näkökulmia aiheeseen. Visala pohtii muun muassa depressiivistä kärsimystä sekä sen vaikutusta toimijuuteen ja tarkoituksenmukaisuutta.

Aku Visala 8.3.2022

Ilmiö

Kun mielenterveys rakoilee – näkymiä työn ja opintojen ulkopuolelta

”Kun sosiologi tutkii mielenterveyttä, tarkastelun kohteena voivat olla psyykkisten sairauksien sosiaaliset syyt ja seuraukset, mielenterveyspolitiikka ja -palvelut tai mielenterveyttä koskevat käsitykset yhteiskunnassa.”

Sanna Rikala pyrkii laajentamaan kirjoituksessaan psykologiassa ja lääketieteessä tavallista yksilökeskeistä ajattelua kohti suurempaa kuvaa mielenterveyden ongelmista. Hän kartoittaa niitä sosiaalisia ja poliittisia olosuhteita, joissa nuorten mielenterveysongelmat muodostuvat, ja nostaa esiin mm. sosiaalisen kivun käsitteen.

Sanna Rikala 28.5.2018

Tutkitusti-verkosto koostuu 17 yleistajuisesta tiedejulkaisusta.