Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Miehuuden myytti ja #metoo

Miehuuden myytti ja #metoo

BY: POLITIIKASTA, ANTROBLOGI

19.3.2019
kurkkupurkki

 

 

Minna Canthin ja tasa-arvon päivä kutsuu sukupuoliroolien tarkasteluun. Keskustelu vaikuttaa myös miehiin, joiden toivotaan voivan luopua heihin aiemmin assosioidusta kovuudesta, pakollisesta heteroseksuaalisuudesta ja tunneilmaisun vähäisyydestä. Miten miehet vapautetaan sukupuolittuneista odotuksista ja millaiset odotukset astuvat vanhojen kelpaavan miehen kriteerien tilalle?

Kuinka miehiä hallitaan?

Oli pitkään muotia pitää Suomea tasa-arvon mallimaana, jossa miesten ja naisten yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja toimintamahdollisuudet on jo saavutettu. Kansainvälinen konservatismin nousu on sysännyt sukupuolten tasa-arvoa koskevan keskustelun jälleen liikkeeseen.

Uudenlaisten maskuliinisuuksien mahdollisuuksia tarkastelee sukupuolentutkimuksen väitöskirjatutkija Henri Hyvönen (FM) Politiikasta-verkkolehden artikkelissa helmikuulta 2018. Hyvösen poikia ja miehiä koskeva tutkimus on osa WeAll – Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä -tutkimushanketta.

Suomalainen mies #metoon häpeäpaalulla

Yhdysvalloissa alkunsa saanutta metoo-kampanjaa on verrattu ilmiönä jopa naisten äänioikeuden saavuttamiseen. Liikettä on kuitenkin kritisoitu miesten liiallisesta syyllistämisestä. ’Noitavainoksi’ ja ’kenttäoikeudeksi’ kutsuttu kampanja kolahtaa miehen kunnian päälle. AntroBlogin artikkelissa huhtikuulta 2018 tarkastellaan metoo-ilmiötä, sen haastamaa vaikenemisen kulttuuria sekä maskuliinista kunniakäsitettä Suomessa.

Kirjoittaja Suvi Lensu on tohtorikoulutettava Edinburghin yliopistossa. Hänen kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat erityisesti sukupuolentutkimus Etelä-Amerikassa ja Itä-Afrikassa sekä siihen liittyvä seksuaali- ja identiteettipolitiikka.

TUTUSTUTHAN MYÖS

KUMPPANEIHIMME