Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Määrittääkö parisuhdenormi aikuiselämää?

Fish and a girl

Parisuhdenormiksi kutsutaan käsitystä, jonka mukaan tavallinen ja hyväksyttävä tapa elää aikuiselämää on parisuhde. Normi näkyy esimerkiksi erilaisina arjen odotuksina ja käsityksinä, ja liittyy tiiviisti käsityksiin seksuaalisuudesta, perheestä ja tavoiteltavasta elämästä. Mitä normin ulkopuolella on, ja minkälaiset suhteet haastavat sitä? Entä onko parisuhde niin mutkaton kuin normi antaa ymmärtää? Viikon teemapaketissa kysytään, määrittääkö parisuhdenormi aikuiselämää. 

Vaikutuksessa

Normatiiviset käsitykset läheissuhteista väistyvät moninaisuuden tieltä – mitä oikeastaan tiedämme monisuhteisuudesta Suomessa?

”Suomalainen tutkimus suhteiden moninaisuudesta on vasta ottamassa tuulta alleen, mutta jo lukuisat lehtijutut ja aktiivinen somekeskustelu aiheeseen vihkiytyneissä Facebook-ryhmissä ja Instagram-tileillä kertovat kasvavasta mielenkiinnosta vaihtoehtoisia ratkaisuja kohtaan.”

Julkaisu valottaa suomalaisen julkisen keskustelun tilaa ja tutkimuksen historiaa monisuhteisuuteen liittyen. Artikkeli havainnoi suomalaisten käsityksiä monisuhteisuudesta mediaa tarkastelemalla. 

Nita Taivaloja 7.2.2022

Perheyhteiskunta 

Sinkkuus murtaa parisuhdenormia

”Parisuhdenormi sisältää oletuksen parisuhteesta ainoana oikeana tapana elää aikuiselämää. Yleistyvä sinkkuus haastaa elämänkulkuun liittyvän kulttuurisen käsikirjoituksemme parisuhdekeskeisyyden.”

Anu Kinnunen on tutkinut väitöskirjassaan sinkkuutta Suomessa ja kirjoittaa artikkelissaan sinkkuudesta parisuhdenormin haastajana. Parisuhdenormi istuu kuitenkin tiukasti yhteiskunnassamme ja määrittelee pitkälti hyväksyttyä elämäntapaa. 

Anu Kinnunen 10.3.2022

Perheyhteiskunta

Sinkkuhäät lisäävät suosiotaan maailmalla wellness-kulttuurin ilmentymänä, mutta taustalla on myös sinkkujen halu viettää omaa merkityksellistä juhlapäivää

”Sinkkuhäihin kuuluvien valojen ja lupausten kautta tehdään näkyväksi halua sitoutua oman sisäisen totuuden noudattamiseen, itsemyötätuntoon ja itsearvostukseen.”

Anu Kinnusen toisessa artikkelissa tarkastellaan maailmalla yleistyviä sinkkuhäitä ja pohditaan niiden merkitystä sinkuille. 

Anu Kinnunen 20.2.2020

Ilmiö

Parisuhteen kriisiä selittää sen historiallinen painolasti

”Parisuhde yhteiskunnallisena normina on ristiriitainen ja täynnä jännitteitä.”

Valtiotieteiden tohtori Keiju Vihreäsalo peilaa artikkelissa länsimaista parisuhdetta sen historiaan. Vihreäsalo nostaa esiin kolme tärkeää historiallista juonnetta: patriarkaatin purkautumisen, perhekeskeisen elämänhallinnan ja yksilön oikeuksien korostumisen, jotka vaikuttavat edelleen käsityksiin ja jännitteisiin parisuhteissa. 

Keiju Vihreäsalo 3.11.2021

Tutkitusti-verkosto koostuu 17 yleistajuisesta tiedejulkaisusta.