Luontokulttuurit – ihminen on laji muiden joukossa

Luontokulttuurit – ihminen on laji muiden joukossa

Sukupuolentutkimus 2017:2

Sukupuolentutkimus on ajankohtaista myös käynnissä olevalla eläinten viikolla. 

Monitieteisesti sukupuolentutkimuksen aiheita tarkastellaan kaksikielisessä Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehdessä. Lehti julkaisee etupäässä Suomessa tehtyä nais- ja sukupuolentutkimusta. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehdestä löytyy ajankohtaisia puheenvuoroja, lektioita ja kirja-arvioita. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Numero 2/2017 on teemaltaan ‘Luontokulttuurit’. Se esittelee feminististä luontokulttuurien tutkimusta Suomessa. Luontokulttuurien käsite kiinnittää huomion materiaalis-semioottisiin ontologioihin, joissa luontoa ei voi erottaa kulttuurista, ympäristöä ihmisistä eikä materiaalisuutta merkityksestä. Luontokulttuureilla on juuria feministisessä tieteen- ja teknologiantutkimuksessa sekä ekofeminismissä eli lähestymistavassa, jossa sukupuolitettu sorto ja ei-inhimillisen luonnon hyväksikäyttö nähdään toisiinsa kytkeytyneinä.

Teemanumero sisältää muun muassa artikkelit ‘Naiseläimen toimijuus Marie Darrieussecqin romaanissa Sikatotta’; Ruoantuotannon ristiriitoja rikkaruohonjuuritasolla. Kitkeminen työnä, tiedontuotantona ja tulevaisuuksien tekemisenä; ja ‘Viimeinen katse ja kuonon hipaisu. Lemmikkieläimen toimijuus kuolemaa koskevissa kertomuksissa’.

Lehden päätoimittajat ovat Sari Irni ja Katariina Kyrölä, ja sitä kustantaa Sukupuolentutkimuksen seura – Sällskapet för genusforskning (SUNS).

Tutkitusti tarjoaa perjantaisin kirjasuositukset yhteistyökumppaniltaan Tiedekirjalta, joka on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) kuuluva seurojen tuotteiden myyntinäyttely.

Kaikki aiemmat
kirjasuositukset
ja muuta taatusti
tutkittua sisältöä
löydät osoitteista: