Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Luontokulttuurit – ihminen on laji muiden joukossa

Luontokulttuurit – ihminen on laji muiden joukossa

Sukupuolentutkimus 2017:2

Sukupuolentutkimus on ajankohtaista myös käynnissä olevalla eläinten viikolla. 

Monitieteisesti sukupuolentutkimuksen aiheita tarkastellaan kaksikielisessä Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehdessä. Lehti julkaisee etupäässä Suomessa tehtyä nais- ja sukupuolentutkimusta. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehdestä löytyy ajankohtaisia puheenvuoroja, lektioita ja kirja-arvioita. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Numero 2/2017 on teemaltaan ‘Luontokulttuurit’. Se esittelee feminististä luontokulttuurien tutkimusta Suomessa. Luontokulttuurien käsite kiinnittää huomion materiaalis-semioottisiin ontologioihin, joissa luontoa ei voi erottaa kulttuurista, ympäristöä ihmisistä eikä materiaalisuutta merkityksestä. Luontokulttuureilla on juuria feministisessä tieteen- ja teknologiantutkimuksessa sekä ekofeminismissä eli lähestymistavassa, jossa sukupuolitettu sorto ja ei-inhimillisen luonnon hyväksikäyttö nähdään toisiinsa kytkeytyneinä.

Teemanumero sisältää muun muassa artikkelit ‘Naiseläimen toimijuus Marie Darrieussecqin romaanissa Sikatotta’; Ruoantuotannon ristiriitoja rikkaruohonjuuritasolla. Kitkeminen työnä, tiedontuotantona ja tulevaisuuksien tekemisenä; ja ‘Viimeinen katse ja kuonon hipaisu. Lemmikkieläimen toimijuus kuolemaa koskevissa kertomuksissa’.

Lehden päätoimittajat ovat Sari Irni ja Katariina Kyrölä, ja sitä kustantaa Sukupuolentutkimuksen seura – Sällskapet för genusforskning (SUNS).

Logo Tutkitusti

Tutkitusti tarjoaa perjantaisin kirjasuositukset yhteistyökumppaniltaan Tiedekirjalta, joka on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) kuuluva seurojen tuotteiden myyntinäyttely.

Kaikki aiemmat
kirjasuositukset
ja muuta taatusti
tutkittua sisältöä
löydät osoitteista: