Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Complex collage

Luonto

Yhteisöllisyys, luonto ja digitalisaatio. Suomi Areena 2021 teemat ovat myös tämän kevään ja tulevan kesän Tutkitusti teemapakettien aiheina. Tuomme eri tieteenalojen näkökulmia aiheisiin verkoston yleistajuisista tiedejulkaisuista. Virittäydy yhteiskunnallisen kesäfestarin keskustelujen taajuudelle hyvissä ajoin lukupaketeillamme! Kokeile myös hakukonettamme, jos haluat löytää lisää artikkeleita aiheesta luonto, tai muista ajankohtaisista teemoista.
Uskontotieteet: Maailmankatsomukset näkökulmana kestävyyshaasteisiin
Näyttökuva 2021-5-25 kello 10.35.40

Myös uskontotieteiden saralla pureudutaan nyt ympäristöön liittyviin kysymyksiin, kuten ympäristöahdistukseen sekä ihmisten ja eläinten väliseen suhteeseen. Uskontotieteet ja sen ”käsitteet ja näkökulmat voivat osaltaan edistää ymmärrystä erilaisten katsomuksellisten tekijöiden moninaisista kytköksistä aikamme kestävyyshaasteisiin.”

Uskonnontutkimus, eläimet ja ympäristökysymys: https://katsomukset.fi/2020/02/19/uskonnontutkimus-elaimet-ja-ymparistokysymys/

Uskontotieteellinen ympäristötutkimus: https://katsomukset.fi/2020/02/10/uskontotieteellinen-ymparistotutkimus/

Ympäristöahdistus ja eksistentiaalinen resilienssi: https://katsomukset.fi/2020/02/17/ymparistoahdistus-ja-eksistentiaalinen-resilienssi/

Logo Katsomukset
Politiikantutkimus: metsät ja maat politiikan kynsissä
Näyttökuva 2021-5-25 kello 10.32.24

Luonto on talouden ja politiikan väline, kun puhutaan esimerkiksi metsien hakkuista ja maankäytöstä. Talousmetsätkin ovat hiilinieluja ja osa ekosysteemiä, jonka hyvinvointia etenkin nuoret aikuiset ovat nousseet puolustamaan. Minkälaista metsä- ja maankäyttöpolitiikkaa syntyy suomalaisten normien ja kansainvälisten säädösten tiheikössä?

Biotaloutta vai kuitupuukapitalismia?  https://politiikasta.fi/biotaloutta-vai-kuitupuukapitalismia/

Nuorten ilmastohuolet ja metsäpolitiikan tulevaisuus: https://politiikasta.fi/nuorten-ilmastohuolet-ja-metsapolitiikan-tulevaisuus/

Ipcc:n maankäyttö­raportin viesti ja suomalainen vastaanotto: https://politiikasta.fi/ipccn-maankayttoraportin-viesti-ja-suomalainen-vastaanotto/

Antropologia: Kulttuurinen luonto
Näyttökuva 2021-5-25 kello 10.35.40

Luonto ei ole yksiselitteinen käsite jolla voi kuvata ihmisen ja tämän ympäristön erillisyyttä ja eri kulttuureissa luontoon muodostetaan erilaisia suhteita. Mitä on esimerkiksi Huippuvuorten ”maailman aidoin luonto”? Ja miksi Thaimaassa vihitään puita munkeiksi?

Ympäristöantropologia:  https://antroblogi.fi/2017/06/ymparistoantropologia/

Maailman aidoimmassa luonnossa:  https://antroblogi.fi/2018/09/jaakarhut-osa-1-maailman-aidoin-luonto/

Ympäristöaktivismi buddhalaiseen malliin: https://antroblogi.fi/2020/02/ymparistoaktivismi-buddhalaiseen-malliin/

Yhteiskunta, ympäristö ja maantiede: Suomalaisten ympäristöasenteet
Näyttökuva 2021-5-25 kello 10.32.24

Vesistöt ja metsät ovat kiinteä osa Suomalaisten mielenmaisemaa ja arkea ja niistä kannetaan huolta. Silti suomalaisissa asuu myös syvälle juurtuneita asenteita, jotka eivät välttämättä edistä luonnonmukaisuutta ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Silakan lisääminen ruokapöytään auttaa Itämerta: https://www.versuslehti.fi/kriittinen-tila/silakan-lisaaminen-ruokapoytaan-auttaa-itamerta/

Suomalaiset rakastavat luontoaan – mutta eivät varauksetta: https://www.versuslehti.fi/kriittinen-tila/suomalaiset-rakastavat-luontoaan-mutta-eivat-varauksetta/

Kun luonto ei liikuta – luonnon haitoista pitää puhua pelottomasti: https://www.versuslehti.fi/tiededebatti/kun-luonto-ei-liikuta-luonnon-haitoista-pitaa-puhua-pelottomasti/

Logo Versus
Sosiologia: Eläinten luokittelu kertoo luontosuhteestamme
Näyttökuva 2021-5-25 kello 10.35.40

”Eläinluokittelumme muodostuvat paljolti sen perusteella, miten ihmiset käyttävät eri eläimiä ja minkälaista hyötyä ja haittaa niistä katsotaan olevan.” Mitä on mehiläisten ja hoitajan välinen ”lajien yhteismuotoutuminen”, entä miten luontodokumentit esittävät villiä luontoa?

Mehiläishoitajat ja epävarmuudessa tietämisen taito: https://ilmiomedia.fi/artikkelit/mehilaishoitajat-ja-epavarmuudessa-tietamisen-taito/

Mitä luontodokumentit kertovat suhteesta luontoon ja eläimiin?: https://ilmiomedia.fi/yleinen/mita-luontodokumentit-kertovat-suhteesta-luontoon-ja-elaimiin/

Antiikin tutkimus: Luontotietous antiikin aikaan
Näyttökuva 2021-5-25 kello 10.32.24

Antiikin aikaan tieto luonnosta, sen olennoista ja antimista sai usein tarinanomaisia piirteitä. Tässä muodossaan tieto muokkasi ihmisen suhdetta luontokappaleisiin, kuten delfiineihin ja hevosiin, ja antiikin ajan vaikutuksia voi edelleen nähdä ihmisten suhtautumisessa luontoon.

Hevonen vailla logosta: http://khelidon.fi/2016/11/03/hevonen-vailla-logosta/

Delfiineistä ja ihmisistä: http://khelidon.fi/2016/07/06/delfiineista-ja-ihmisista/

Kallisarvoinen kaneli: http://khelidon.fi/2020/12/18/kallisarvoinen-kaneli/

Arkeologia: Luonnon säilyttämä tieto
Näyttökuva 2021-5-25 kello 10.35.40

Luonnon ja ihmisten kohtaamispaikat arkeologisen tutkimuksen kohteina kertovat pyhistä paikoista ja jo hävinneistä ajatusmaailmoista. Luonto säilyttää menneiden aikojen tietoa eri tavoin, oli kyse mammutinluista ikiroudassa tai kaiuista kallioissa.

”Niin kallio vastaa kuin sille huutaa!” Kaikuakustiikka esihistoriallisilla kalliomaalauksilla: https://kalmistopiiri.fi/2020/12/29/niin-kallio-vastaa-kuin-sille-huutaa-kaikuakustiikka-esihistoriallisilla-kalliomaalauksilla/

Uhrausperinteitä saamelaisten pyhillä paikoilla: https://kalmistopiiri.fi/2021/03/15/uhrausperinteita-saamelaisten-pyhilla-paikoilla/

Mikä tappoi maailman viimeiset mammutit?https://kalmistopiiri.fi/2019/10/16/mika-tappoi-maailman-viimeiset-mammutit/

Logo Kalmistopiiri
Etniset suhteet ja muuttoliikkeet: Naiset, ympäristönmuutokset ja muuttoliikkeet
Näyttökuva 2021-5-25 kello 10.32.24

”Naiset ja tytöt, jotka monesti määritellään haavoittuviksi, ovat usein aktiivisia toimijoita ja keskusteluun osallistujia liittyen ilmaston- ja ympäristönmuutoksiin ja niiden aiheuttamiin muuttoliikkeisiin. Haavoittuvuus ei automaattisesti tarkoita passiivista sivustakatsojan roolia.”

Ovatko naiset ja tytöt ilmaston- ja ympäristönmuutosten passiivisia sivustakatsojia? https://liikkeessaylirajojen.fi/ovatko-naiset-ja-tytot-ilmaston-ja-ymparistonmuutosten-passiivisia-sivustakatsojia/

Logo Tutkitusti
Kumppanit

Hae
esseeaineisto
täältä

Tutkitusti hakukoneella löydät esseeaineistoosi monipuolisia lähteitä.