Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Kuukautiset osana yhteiskuntaa

Hämmästynyt ilme

Kuukautiset on tavallinen kehon toiminto, mutta niillä on merkityksensä myös kehon ulkopuolella yhteiskunnassa, uskonnossa ja bisneksessä. Kuukautisiin liittyvien asenteiden ja representaatioiden tutkiminen voikin auttaa laajemmin ymmärtämään yhteiskunnan, uskontojen ja bisnesmaailman toimintatapoja. 

Syksyn teemapaketit jatkuvat terveyteen ja kehollisuuteen liittyvin teemoin, viikon aiheena ollen kuukautiset. 

Katsomukset

Ymmärrä menstruaatiota, ymmärrä uskontoa – ja yhteiskuntaa

”Menstruaatio on tavanomainen ruumiintoiminto, joka koskettaa suoraan puolta maailman väestöstä ja välillisesti myös ei-menstruoivia ihmisiä. Väitämme, että menstruaatioon liittyvät, kiertävät uskomukset (muun muassa sosiaalisessa mediassa) rakentavat mielikuvia menstruaation prosesseista, joita tutkimalla ymmärrämme uskontoja ja yhteiskuntaa enemmän.”

Katsomukset-julkaisu avaa kuukautisten yhteiskunnallisia merkityksiä ja esittelee samalla tutkimusryhmä MenU:n (Menstruaation Uskomukset) työtä.

Heidi Rautalahti, Laura Kokkonen, Katri Karhunen ja Mitra Härkönen 8.12.2021

AntroBlogi

Bisnestä kuukautisilla

”Kuukautistuotteiden historia on osa intiimiä ja arkista menneisyyttä, joka koskettaa suurta joukkoa Suomen väestöstä. Kaupallisuuden muokkaamat käsitykset kuukautisista värittävät edelleen niin henkilökohtaista kuin yhteiskunnallistakin suhtautumista kuukautisiin.”

Antroblogin julkaisu käy läpi kuukautisiin liittyvien asenteiden ja representaation historiaa kuukautistuotteiden ja mainonnan ympärillä. Kuukautisten matka häpeällisestä asiasta trendikkääksi aiheeksi on luonut tilaa uudenlaiselle bisnekselle. Artikkeli on saatavilla myös kuunneltavassa muodossa.

Jenni Räikkönen 4.3.2021

Ilmiö

Kuukautissovellukset ja nimenomainen suostumus: Millä ehdoilla intiimejä tietojamme jaetaan?

”Kun kuukautissovelluksia tutkittiin Euroopan oikeudellisten normien ja erityisesti GDPR:n valossa, huomattiin, että rekisteröidyn suostumuksen ja nimenomaisen suostumuksen pätevyyteen liittyvät käytännöt eivät yleensä täytä edes vähimmäisvaatimuksia.”

Artikkelissa nostetaan esiin kuukautissovellusten tietosuojaongelmia. Sovellukset keräävät käyttäjiltään intiimejä tietoja, mutta suostumus tietojen jakamiseen näyttää tutkimuksen perusteella kyseenalaiselta.

Daniela Alaattinoğlu ja Saara Monthan 12.2.2021

Tutkitusti-verkosto koostuu 17 yleistajuisesta tiedejulkaisusta.