Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Kuoleman äärellä

Kuinka eri aikakausina on kuoltu ?

Muutos-lukupaketti tarkastelee kuoleman jäsentämistä nyt ja ennen sekä kuoleman toimijoita.

Logo Katsomukset

Maailma muuttuu – entä kuolema?

Yhteiskunnallisella tasolla kuolemaa on perinteisesti hahmotettu uskontojen avulla. Muutosta on havaittavissa; nykyajassa kuolemaa jäsennetään monesti lääketieteen avulla, ja saattohoidossa olevista potilaista usea löysi lohtua ja merkitystä olemassaoloon luonnosta ja taiteesta.

”Luonnon kiertokulkua havainnoimalla kuolemallekin löytyi kosmisemmat mittasuhteet ja siten uudenlainen merkitys.

Maija Butters 5.5.2021

Logo Kalmistopiiri

Epäilyttäviä kuolemia ja kieltoja hautausmaalle

Jos joku kuoli oudolla tapaa Turussa 1600-luvulla, tutkittiin asia mahdollisen rikoksen varalta. Vuoden 1571 kirkkomääräykset kielsivät itsemurhan tehneiltä hautausmaan, koska heidän nähtiin syyllistyneen törkeään rikokseen.

”Myös itsemurha oli suljettava pois, sillä sen tehneiden ruumiin kohtelu poikkesi luonnollisen kuoleman kokeneiden kohtelusta.”

Veli Pekka Toropainen 5.3.2020

Kuka kuoppaa kuolleen?

Lainsäädäntö edellyttää kuolemaan reagoimista, mutta kenen tai minkä taholta? Aiemmin omaiset olivat keskeisiä toimijoita, joiden apuna saattoi olla ruumiinpesijä ja arkuntekijä. Nykyään hautaustoimistojen ja terveyden ammattilaisten merkitys korostuu.

1900-luvun loppupuolen Suomessa suru yksityistyi, mutta kuoleman fyysinen käsittely ammatillistui lopullisesti.” 

Ilona Pajari 29.10.2018