Kukkoja historian ja nykypäivän tunkioilta

Kukkoja historian ja nykypäivän tunkioilta

BY: CUPORE, REFORMAATION RAJAPINNOILLA

14.11.2018
kuuaurinko1 – kopio

Kuva: pxhere.com (Lisenssi CC0 Public Domain)

1500-luvulla mieheys ei vielä ollut kriisissä, ainakin jos Martin Lutherilta oli kysyminen. Hänen mielestään mies oli kuin säteilevä aurinko, ja naiselle lankesi reformaattorin ajattelussa vastavuoroisesti vähäisempi kuun osa. Miehille on varattu paikka auringossa myös nykypäivän kulttuurialalla, kuten uuden yhteistyökumppanimme Cuporen blogissa julkaistussa jutussa käy ilmi.

“Vanhempi määräaikainen nainen tutkii: Kulttuurialan munat, kanat ja tunkioiden kukot”

Kulttuuriala on metoo-liikkeen myötä noussut keskiöön tasa-arvokeskustelussa. Tilastollisesti katsoen on mielenkiintoista huomata, että toisin kuin Suomessa yleensä, kulttuurialalla on runsaasti niin sanottuja tasa-ammatteja, joissa vähemmistönä olevaa sukupuolta on enemmän kuin 40 prosenttia. Kuten viime aikojen uutisoinnistakin on huomattu, tasa-ammatti ei kuitenkaan takaa tasa-arvoista kohtelua.

Uusi yhteistyökumppanimme Cupore on kulttuuripoliittista tutkimusta toteuttava tutkimuskeskus, jota ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. Tutkimuskeskuksen blogi tarjoaa näkökulmia kulttuurintutkimuksen ja -politiikan alalta, kuten vaikkapa tämän erikoistutkijan ja filosofian tohtorin Anna Anttilan lokakuussa julkaistun jutun kulttuurialan työsuhteiden jakautumisesta.

“Pojat ovat poikia? Martin Lutherin ihannemies”

Suurelle saksalaiselle reformaattorille Martti Lutherille mies edusti täydellisesti universumia pienoiskoossa eli mikrokosmosta. Nykyajan kontekstissa Lutherin ajatukset ihannemiehen järkevyydestä ja elinvoimasta erityisesti naisen rinnalla voivat tuntua epäilyttäviltä, mutta onko mieskuvamme oikeastaan muuttunut viiden vuosisadan aikana paljoakaan?

Teologian tohtori Sini Mikkola on kirkkohistorian tutkija, joka väitöskirjassaan tarkasteli Martti Lutherin ihmiskäsitystä erityisesti sukupuolen ja ruumiillisuuden näkökulmasta. Marraskuussa 2017 Reformaation rajapinnoilla -blogissa julkaistussa tekstissään Mikkola tarkastelee näitä kysymyksiä Suomessa sukupuolten suhteesta käydyn keskustelun valossa.

TUTUSTUTHAN MYÖS

KUMPPANEIHIMME