Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Koulutusjärjestelmä ja Martti Luther – merkittävimmät suomalaiset ilmiöt

Koulutusjärjestelmä ja Martti Luther – merkittävimmät suomalaiset ilmiöt

BY: LIIKKEESSÄ YLI RAJOJEN, AREIOPAGI

24.9.2018
MaahanmuuttajatJaKoulutusMa

Kuva: K. E. Hellman

Koulujärjestelmämme on verrattain tasa-arvoinen, ja sen juuret ja arvostus ovat syvällä luterilaisuuden kulttuurissa.

”Maahanmuuttajien lapset suomalaisissa kouluissa”

Suomalainen koulutusjärjestelmä on tutkimuksen perusteella verrattain tasa-arvoinen. Tasa-arvoisuus ja myöhäinen valikoituminen yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen tekevät suomalaisesta koulutusjärjestelmästä hyvän erityisesti maahanmuuttajien lasten kannalta. Maahanmuuttajavanhempien vaikeudet suomalaisilla työmarkkinoilla vaikeuttavat kuitenkin huomattavasti heidän lastensa opintietä. Yksi parhaista tavoista auttaa maahanmuuttajataustaisia nuoria menestymään suomalaisessa yhteiskunnassa on edistää heidän vanhempiensa – ja lopulta heidän itsensä – pääsyä työmarkkinoille.


Elina Kilpi-Jakonen (DPhil) on väitöstutkimuksessaan tarkastellut maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutusta peruskoulun päättämisen jälkeen. Tutkimukseen perustuva teksti on julkaistu Liikkeessä yli rajojen -blogissa vuonna 2010. Blogi on Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry:n ylläpitämä.

”Martti Luther - peruskoulun isä?”

Suomalaisen koulun menestystarina on kiistaton, mutta se ei ole syntynyt itsestään eikä tyhjiössä. Sillä on pitkät aatteelliset juuret, joista yksi ulottaa lonkeronsa luterilaisen reformaatioon.

Reformaation korostukset vahvistivat laaja-alaista sivistystä, koulutusta ja oppineisuutta arvostavaa kulttuuria, ja peruskoulu voidaankin nähdä Lutherista alkaneen kehityksen hedelmänä.

Teologian dosentti ja Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkosen teksti on julkaistu viime vuoden lopulla luonnontieteen, filosofian ja teologian suhteisiin keskittyvässä Areiopagi-verkkolehdessä.

TUTUSTUTHAN MYÖS

KUMPPANEIHIMME