Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Kestävämpää ajattelua

Kestävämpää ajattelua

Millaisia muutoksia ajatteluun tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Ensimmäinen Muutos-lukupaketti tarkastelee erilaisten ajattelutapojen merkitystä ja ymmärtämisen laajentamista kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa.

Logo Etiikka

Laajempaa solidaarisuutta

Ilmastonmuutos ja lajikato uhkaavat kaikkia kansoja, mutta poliittinen toiminta keskittyy suurelta osin oman valtion intressien ajamiseen aidon yhteistyön sijaan. Entä jos valtiota ja sen kansalaisia kohtaan tunnettu solidaarisuus ja lojaalius voitaisiin kohdentaa ylikansallisiin projekteihin?

”Siinä, missä kansa on juuri tietty paikallinen ihmisryhmä, johon muiden kansojen edustajat eivät kuulu, yhteiseen projektiin voi kuulua periaatteessa kuka vain.”

Minna-Kerttu Kekki 14.8.2023Uudenlaista maailmankansalaisuutta

 Luonnon oikeuksia korostavassa ajattelussa painotetaan ihmisen ja muun luonnon yhteyttä sekä pyritään osoittamaan, ettei ihmisoikeuksien toteutuminen ole mahdollista ilman luonnon oikeuksien kunnioittamista. Luonnon oikeuksien näkökulmasta tarkasteltuna ”maailmankansalaisuus” kattaa ihmisten lisäksi muunlajiset olennot.

 ”Ihmisten ja muun luonnon välisen suhteen nostaminen politiikan keskiöön vaatisi katsomaan asioita muiden lajien ja ekosysteemien perspektiivistä sekä kysymään, millainen rooli ihmiskunnalla tulisi olla kaikkien “maailmankansalaisten” hyvän elämän perusedellytysten turvaamisessa.”

Niklas Söderman ja Katri Vihma 11.5.2023

Logo Versus

Lisää ymmärrystä

Jotta ajattelua ja toimintaa voidaan muuttaa, tarvitaan laajempaa ymmärrystä ympäristöstä, ympäristöhaasteista ja niiden epätasaisesta jakautumisesta. Tulvat ja sateet eivät uhkaa kaikkia samalla tapaa, eikä kaikilla valtioilla ole samanlaisia mahdollisuuksia kantaa vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä.

”On yhteiskunnallisesti vastuutonta jättää ympäristöä koskevan ymmärryksen rakentuminen kansalaisten omien havaintojen varaan.”

Kirsi Pauliina Kallio 17.3.2023