Kansallinen identiteetti

Flowers

Tunnettu historioitsija Benedict Anderson kirjoitti 1980-luvulla kansakunnan olevan sosiaalisesti rakennettu, kuviteltu yhteisö. Millaiseksi yhteisöksi suomalaiset on kuviteltu, ja kuinka hyvin kuvitelma on vastannut todellisuutta? Viikon Tutkitusti-teemapaketissa tarkastellaan kriittisesti Suomen kansallista identiteettiä.

Liikkeessä yli rajojen

Ajatus yhtenäisestä kansakunnasta perustuu rodullistavalle ja kolonialistiselle historialle

”Yhtenäisen kansakunnan ajatus on syntynyt osana rasistista ja kolonialistista historiaa, jossa yhtenäisyyttä on tuotettu vähemmistöjä ja alkuperäiskansoja alistamalla ja valtaväestöön sulauttamalla.”

Valtiotieteiden tohtori Mari Toivanen ja etnisten suhteiden professori Suvi Keskinen avaavat sitä historiallista ja poliittista kontekstia, johon Suomen ja muiden pohjoismaiden kansallisen yhtenäisyyden rakentamisen diskurssi sijoittuu. Historiankirjoitusten valossa käsitys yhtenäisestä suomalaisesta kansakunnasta osoittautuu epätodeksi, ja herääkin kysymys uudenlaisesta solidaarisuuden politiikasta.

Mari Toivanen ja Suvi Keskinen 1.4.2020

Teologia.fi

Luterilainen yhtenäiskulttuuri – keksitty suomalainen menneisyys

”Yhtä kaikki, kansankulttuurin tutkimuksen näkökulmasta ajatus luterilaisesta yhtenäiskulttuurista näyttäytyy ideologisena rakennelmana – keksittynä ja kuviteltuna yhtenäiskulttuurina.”

Filosofian tohtori Kati Mikkola purkaa artikkelissaan myyttiä luterilaisesta yhtenäiskulttuurista Suomessa. Mikkola esittelee kattavasti historiallista aineistoa, joka todistaa suomalaisen kulttuurin olleen aina moniaineksista.

Kati Mikkola 13.1.2017

AntroBlogi

Kuvitteellinen kansa ja sen sisu

”Sisu, kuten muutkin luonnollisiksi väitetyt kategoriat, joiden kerrotaan kumpuavan fyysisestä olemuksesta tai kulttuuriperimästä, liitetään jälkikäteen menneisyyttä kuvaavaan kertomukseen.”

Yhteiskuntatieteiden tohtori Liina Mustonen kirjoittaa kansallisesta identiteetistä kollektiivisen kuvittelun ja rakentamisen tuotoksena. Yhtenäisen suomalaisuuden myyttiä luotiin aikoinaan sisun ympärille liittämällä se jälkikäteen kertomukseen menneisyydestä.

Liina Mustonen 6.12.2017

Tutkitusti-verkosto koostuu 17 yleistajuisesta tiedejulkaisusta.