Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Kansalaistottelemattomuus

Cat with megaphone

Tutkitustin kevään teema on vaikuttaminen. Ensimmäisessä kevään aihekokonaisuudessa tarkastellaan vastarintaa, tällä kertaa kansalaistottelemattomuuden näkökulmasta. Viikon teemapaketissa selviää muun muassa millainen on kansalaistottelemattomuuden historia, ja millaisia tavotteita siihen liittyy. Lisäksi Elokapinan viime vuosien aktivismi tarjoaa tilaisuuden tarkastella kansalaisaktivismia ja suhtautumista siihen Suomessa.

Logo Politiikasta

”Kansalaistottelemattomuuden ymmärrettävyyden kannalta onkin aina keskeistä kysyä, miksi voimassa oleva järjestelmä on epäoikeudenmukainen tavalla, joka tekee sen sietämisen mahdottomaksi.”

Valtio-opin jatko-opiskelija Elmo Kalvas avaa artikkelissa kansalaistottelemattomuuden historiaa ja tavoitteita.
Kansalaistottelemattomuus kyseenalaistaa lainrikkomisen avulla sen hetkisen yhteiskuntasopimuksen hyväksyttävyyden.

Elmo Kalvas 5.7.2021

Logo Etiikka

”Kansalaistottelemattomuuden asema demokratiassa perustuu yhtäältä liberaaliin näkemykseen yhteiskuntasopimuksesta: jos valtaapitävät loukkaavat perustavia yhteiskuntasopimuksia, on kansalaisilla oikeus vastarintaan.”

Elokapinan protestit ovat herättäneet keskustelua kansalaistottelemattomuudesta saaden ymmärrystä vasemmistopuolueilta ja kovaa kritiikkiä oppositiopuolueilta. Kansalaistottelemattomuutta harrastavat kuitenkin myös lakia ja järjestystä korostavat poliittiset liikkeet.

Henrik Rydenfelt ja Lauri Snellman 8.10.2020