Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Kansalaistoiminta

Vaikuttamisen monet muodot -sarjassa tarkastellaan kansalaistoimintaa vaikuttamisen keinona. Kansalaisyhteiskunta edustaa demokratian ruohonjuuritasoa, jossa kansalaisten omaehtoisella toiminnalla tavoitellaan yhteistä hyvää.

Kansalaisyhteiskunnan ihanteet ja uhkakuvat

”Osallisuutta edistämällä kansalaisyhteiskunta myös kasvattaa kriittisiä kansalaisia.”

Artikkelissa esitellään niitä ihanteita, joiden pohjalle kansalaistoiminta perustuu, sekä sen tulevaisuutta vaarantavia uhkakuvia. Kirjoittajien mukaan kansalaisyhteiskunnan suurimmat uhat ovat yleinen taantuminen, virastoituminen sekä valtion liiallinen ohjaus.

Teppo Eskelinen ja Pia Lundbom 1.12.2022

Logo Liikkeessä yli rajojen

Kansalaisyhteiskunnan korvaamaton rooli pakolaisten vastaanottamisessa

”Pakolaisten maahan saapuminen ja erityisesti sujuva asettuminen vaativat monenlaista kansalaisyhteiskunnan vapaaehtoistyötä – -.”

Artikkelissa tutustutaan kansalaistoiminnan rooliin pakolaisten vastaanottamisessa Suomeen. Vuonna 2015 saapuneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottoon valjastettu kansalaistoiminta synnytti rakenteita, joista on ollut hyötyä myös ukrainalaisten pakolaisten avustamisessa.

Päivi Pirkkalainen 14.6.2022

Logo Versus

Turvekiista paljastaa demokratian puutteita

”(Turvekiista) tuo esille ympäristönhallinnan puutteita kansalaisten osallisuudessa ja suorissa vaikuttamismahdollisuuksissa.”

Saarijärven turvekiistassa vesistöreitin varrella asuvat paikalliset ovat kokeneet mahdollisuutensa vaikuttaa lähivesistöä koskevaan päätöksentekoon huonoiksi. Turhautumisen pohjalta on kuitenkin syntynyt konkreettisia muutoksia aikaansaanutta kansalaistoimintaa.

Sakari Möttönen, Miikka Salo ja Esa Konttinen 15.9.2022