Kalevalaa viikonloppuun

Kalevalaa viikonloppuun

Kalevalan päivän jälkeiseen viikonloppuun suosittelemme kansalliseeposta omaan makuun sopivassa muodossa. Haastetta halajaville on tarjolla teoksen ensipainos, tutumpaan tyytyväisille tarjotaan myös lukijan opas.

Kalevala ja opas sen lukemiseen

Kalevala on avain suomalaiseen kulttuuriin, mutta nykylukijalle kansalliseepos voi olla haasteellista luettavaa. Siksi teoksessa on lukijan opas, joka sisältää kaaviot eepoksen henkilöistä ja juonesta, useimmin kysytyt kysymykset sekä sanaston ja hakemistot. Teoksen on toimittanut Liisa Kaski, ja se sisältää koko Elias Lönnrotin kansanrunoista kokoaman eepoksen, joka julkaistiin vuonna 1849.

Kalevala 1835. Taikka vanhoja Karjalan runoja Suomen kansan muinoisista ajoista

Kansallisen itsetuntomme ja itsetietomme peruskivi, 1835 ilmestynyt Kalevalan ensimmäinen painos sisältää perustekstin, toisinnot ja Lönnrotin alkuperäisen esipuheen. Johdannon niteeseen on kirjoittanut folkloristi ja uskontotieteen professori Lauri Honko.
Kalevalan 1835 ilmestynyt laitos oli juuri se kirja, josta välittömästi ilmestyttyään tuli ”kansallisuuden ja kielen tunnuskuva, jonka varaan heiveröistä suomalaista identiteettiä alettiin rakentaa”. Runeberg kiitti sitä, sen maine levisi käännöksinä, juuri se oli ensimmäinen suomenkielinen teos, joka on maailmankirjallisuutta.

Teokset on kustantanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS.

Bookstore: TiedekirjaTieteellisten seurain valtuuskunta

TUTUSTUTHAN MYÖSYHTEISTYÖKUMPPANEIHIMME