Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Järki ja tunteet politiikassa – miksi ihmiset ovat tyhmiä?

Järki ja tunteet politiikassa – miksi ihmiset ovat tyhmiä?

BY: POLITIIKASTA, AREIOPAGI, PERHEYHTEISKUNTA 

26.3.2019
brain

 

 

Politiikassa kuohuttaa mönkään mennyt sote-uudistus. Onko vaalikausi riittävä laajojen rakenteellisten uudistusten tekemiseen?

Näkökulmia kauskantoisen päätöksenteon edistämiseen ja järjen ja tunteiden rooliin politiikassa löytyy muun muassa politiikantutkimuksesta ja kognitiotieteestä. Tutustumme myös tunteiden tutkimukseen yhteiskuntatieteissä.

Vaalikaudet ylittävän päätöksenteon vaikeus - järki ja tunteet politiikassa

Vaalikausien takia edustukselliseen demokratiaan liittyy päätöksenteon lyhytjännitteisyys. Avain kauaskantoisuuteen vaikuttaisi löytyvän instituutioista, jotka eivät ole suoraan riippuvaisia vaalikausista.

Tunteiden merkitystä päätöksenteossa ja päätösten kauaskantoisuutta tarkastelee valtio-opin professori Kaisa Herne Politiikasta-verkkolehden tuoreessa tekstissä. Teksti on osa sarjaa, jossa PALO-tutkimushankkeen tutkijat kirjoittavat vaalikaudet ylittävästä politiikasta ja kansalaisvaikuttamisesta.

Miksi ihmiset ovat tyhmiä?

Ihmiset tekevät arkisessa päättelyssään usein melko järjettömiä valintoja, ja päätyvät vastakkaisiin kantoihin jopa saman todistusaineiston perusteella. Erimielisyys näyttää olevan lähtemätön osa ihmiskulttuurien eloa.

Järjen suhdetta intuitioon, sen uusia haasteita sosiaalisessa mediassa ja ongelmia yhteisten päätösten tekemisessä tarkastellaan kognitiotieteilijöiden teoksessa The Enigma of Reason (Mercier & Sperber, 2017).

Aatehistoriaan ja uskonnonfilosofiaan erikoistunut dosentti Olli-Pekka Vainio arvioi kirjaa Areiopagin tekstissä loppuvuodelta 2018.

Hikeä ja aivokemiaa

Biologinen näkökulma ihmisen käyttäytymiseen eroaa vahvasti monissa ihmistieteissä hallitsevista ajattelutavoista. Ihmistieteissä esimerkiksi poikkeukset ja erityistapaukset ovat usein kiinnostavinta, kun taas biologi etsii ihmisille yhteisiä piirteitä. Yhteisymmärrys on kuitenkin mahdollista, ja biologisen näkökulman huomioiminen yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa analyysissa voi tuottaa herkullisia yhteentörmäyksiä.

Tohtorikoulutettava sosiaalipsykologi Elina Turjanmaa kirjoittaa yhteiskunnallisen tutkimuksen tunnekäänteestä Perheyhteiskunta-sivuston tekstissä keväältä 2017.

TUTUSTUTHAN MYÖS

KUMPPANEIHIMME