Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

IX: Vihreän kasvun mahdollisuudesta

IX: Vihreän kasvun mahdollisuudesta

BY: Versus

16.11.2020

Vuonna 2019 on puhuttu paljon kansantalouksien ja yksityishenkilöiden aineellisen kulutuksen vähentämisestä osana ilmastonmuutoksen hillintää. Versus-verkkolehden vuoden luetuin juttu ”Onko irtikytkentä realistinen tavoite Suomelle?” perustuu Alue ja Ympäristö -lehdessä julkaistuun vertaisarvioituun artikkeliin.
Julkisessa keskustelussa toivotaan, vaaditaan ja edistetään talouskasvua päivittäin. Samaan aikaan kansantalouksien ympäristökuormitus ja luonnonvarojen käyttö ovat ekologisesti kestämättömällä tasolla. Talouskasvu olisi siis välttämätöntä irrottaa aineellisesta kulutuksesta ja irtikytkennästä on tullut kliseinen osa julkista puhetta ja talouskasvu-retoriikkaa. Mutta mitä ”onnistunut irtikytkentä” todella tarkoittaisi Suomessa? Kysymykseen vastaamiseksi voidaan suorittaa karkea ajatuskoe siitä, miltä irtikytkentä ja sen mittakaava näyttäisivät vuoteen 2050 mennessä.
Tekstin ovat kirjoittaneet BIOS-yksikön tutkijat. BIOS on itsenäinen monitieteinen tutkimusyksikkö, joka tutkii ympäristö- ja resurssitekijöiden vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan ja kehittää kansalaisten ja päättäjien ennakointikykyä.

Joulukuussa 2019 Tutkitusti-hankkeessa nostetaan esiin yhteistyökumppaneiden valitsemia sisältöjä. 

#tutkimus #tiede #joulukalenteri #separempijoulukalenteri #joulu #joulunodotus #2019 @versuslehti #ilmastonmuutos #tulevaisuus #politiikka #ekologisuus #talous #talouskasvu #irtikytkentä #2050 #kulutus

TUTUSTUTHAN MYÖS

KUMPPANEIHIMME