Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Itsestään selvä tasa-arvo

Itsestään selvä tasa-arvo

BY: POLITIIKASTA, ANTROBLOGI, KHELIDON 

9.4.2019
tasa-arvo-1024x598

 

 

Tapa puhua tasa-arvosta itsestäänselvyytenä Suomessa rajaa tasa-arvon politiikan ulkopuolelle. Kiinnitämme huomion myös poliitikkojen sukupuolen käsittelyyn mediassa. Lisäksi tutustumme pukukoodiin yhteiskunnan kontrollin välineenä sekä antiikin Roomassa että nykyään.

Tasa-arvo tyhjenee sukupuolesta suomalaisessa politiikassa

Tapa puhua tasa-arvosta itsestäänselvyytenä rajaa kysymyksen naisten ja miesten tasa-arvosta politiikan ulkopuolelle. Tasa-arvon itsestäänselvyyden korostamisella on useita merkityksiä. Se on Suomessa ja muissa Pohjoismaissa osa kansallista minä-kertomusta: kansainvälisessä vertailussa Suomi on tasa-arvoinen ja naisystävällinen maa.

Itsestäänselvyyden retoriikka luo mielikuvaa, että kehitys kohti tasa-arvoa on väistämätön, eikä siksi edellytä aktiivista politiikkaa. Näin puhe itsestäänselvyydestä on väistöliike, joka peittää aktiivisen politiikan – tavoitteiden, tahtomisen, tekojen – poissaolon.

Politiikasta-verkkolehden teksti on maaliskuulta 2016. Kirjoittajat johtivat Koneen säätiön rahoittamaa tieteen yleistajuistamisen hanketta Tasa-arvovaje (2016-2017), joka tuotti ja levitti tutkimukseen perustuvaa tietoa sukupuolen ja talouden välisistä suhteista.

Yleisradio ’naisehdokasta’ kehystämässä

AntroBlogin uutiskommentti presidentinvaalien ajalta vie huomion poliitikkojen sukupuolen käsittelyyn mediassa. Uutiset eivät yhteiskuntatieteilijän näkökulmasta ole objektiivista kuvausta todellisuudesta, vaan eräänlaisia sommitelmia. Se, mitä asioita sommitelmaan valitaan, kertoo paitsi toimijoiden tietoisista intresseistä ja pyrkimyksistä, myös näiden julkilausumattomista ja pitkälti tiedostamattomista arvoista ja käsityksistä.

AntroBlogin uutiskommentin loppuvuodelta 2017 on kirjoittanut antropologi, väitöskirjatutkija Juuso Koponen.

Itsenäisyyspäivän vastaanotolta Palatiumin keisarihoviin: antiikin roomalaisen ja nykysuomalaisen juhlapukeutumisen samanlaisuus

Antiikintutkija Samuli Simelius tarkastelee pukukoodia yhteiskunnallisen kontrollin välineenä viime itsenäisyyspäivän aattona julkaistussa Khelidon-blogin tekstissä. Miten toga, stola, frakki ja naisten juhlapuku liittyvät toisiinsa? 

TUTUSTUTHAN MYÖS

KUMPPANEIHIMME