Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Internet aktivismin alustana

Matkapuhelin

Tällä viikolla vastarintaa tutkitaan internetin kontekstissa. Internet ja digitalisaatio ovat mullistaneet viestintää ja vaikuttamista, ja siten luoneet myös uuden tilan aktivismille. Lukemiston artikkeleissa nostetaan esiin internetin luomat mahdollisuudet kiertää portinvartijuuksia ja yhteiskunnan asettamia rajotteita ilmaisulle, sekä toisaalta luoda näkyvyyttä tai anonymiteettia. 

#MarchForOurLives – joukkosurmasukupolven #-aktivismi haastaa perinteisen median

”Somesta onkin tullut tärkeä osa nykypäivän nuorisoaktivismia ja keino, jolla nuoret pystyvät haastamaan median valtarakenteita.”

Parklandin kouluampumisen jälkeen syntynyt March For Our Lives -liike tekee näkyväksi sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet erityisesti nuorille aktivisteille, joiden ääni ei usein kuulu vanhempien sukupuolvien hallitsemassa uutismediassa. Someaktivismin avulla voi haastaa perinteisiä keskustelun kaavoja ja tuoda esiin näkemyksiä median portinvartijoiden ohi. 

Noora Juvonen ja Maiju Kannisto 6.11.2020

Logo Politiikasta

Venäjällä feministit osoittavat mieltään verkossa

”Onkin oikeastaan vaikeata kuvitella nykyistä venäläistä feministisukupolvea ilman internetiä ja sosiaalista mediaa.”

Inna Perheentupa kirjoittaa väitöskirjaansa pohjaten internetin olevan elimellinen osa venäläistä feminismiä. Verkko tarjoaa aktivismille tilan ja vaihtoehtoja yhteiskunnassa, jossa kansalaistoimintaa on muuten rajoitettu. 

Inna Perheentupa 21.8.2020

Someaikakauden feminismi vyöryy Latinalaiseen Amerikkaan

”Feminismin neljättä aaltoa kuvaa pääasiassa feminismin ja tasa-arvotyön siirtyminen digitaalisen ja teknologisen kehityksen myötä internetiin ja uusien digitaalisten alustojen käyttäminen mobilisoinnin välineenä.”

Joidenkin tutkijoiden mielestä voimme puhua neljännen aallon feminismin kehittymisestä, jota leimaa verkon ja digitaalisten alustojen hyödyntäminen mobilisoinnin välineenä. Kerttu Willamo tarkastelee Latinalaisen Amerikan feminismejä, jotka ovat myös löytäneet tiensä verkkoon ja onnistuneet saamaan suurta näkyvyyttä. Digitalisaatio herättää toisaalta kysymyksiä epätasa-arvosta täysin uusissa ulottuvuuksissa.

Kerttu Willamo 3/2020