Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Hyvinvointia etsimässä

Frog sitting on a child's shoulder

Tepsikö lääke, tervehdyttikö troppi vai turvauduttiinko keskiajalla kenties hyväntahtoiseen magiaan? Lisäävätkö aktiivisuusrannekkeet itsetuntemusta vai epävarmuutta? Millaisia neuvoja 1930-luvun nuoriso luki Suomen tyttöjen ja poikien omasta terveysoppaasta; millaisia ohjeita nykyhetken self-care-sisällöntuottajat jakavat sosiaalisessa mediassa?

Syksyn ensimmäisen sisältöpaketin aiheena on terveydestä huolehtiminen ja terveysvalistus.

Teologia.fi 

Keskiajalla kansa edisti parantumista kaikin keinoin

”Kansanomaiset reseptit antavat – – tietoa paitsi sairauksista, lääkeaineista ja hoidoista myös muun muassa suhtautumisesta terveyteen, sairauteen, syntymään, kuolemaan, uskontoon, sukupuoleen ja kieleen sekä tavallisten ihmisten arjesta.”

Susanna Niiranen kirjoittaa keskiaikaisen kansan tavoista hoitaa sairauksia ja lievittää kärsimyksiä. Keinoina käytettiin niin lääkevoiteita ja -juomia kuin pyhiä sanoja ja magiaakin.

Hybris 

Terveys on kallein aarteesi – Ihannekansalainen 1930-luvun suomalaisessa terveysvalistuksessa

”Yksilön terveyteen liittyi paitsi kansanterveydellisiä kysymyksiä myös runsaslukuinen joukko muita yhteiskunnallisia merkityksiä. Terveysvalistus ei pyrkinyt ainoastaan saamaan kansaa noudattamaan hygieenisiä elämäntapoja, vaan myös istuttamaan ajatuksen ideaalista suomalaisesta kansasta ja elämänjärjestyksestä.”

Josefina Sipinen pohtii, millaista kuvaa ihannekansalaisesta 1930-luvun terveysvalistusoppaassa pyrittiin luomaan. Lapsille suunnattu opaskirja tarjosi lukijalle konkreettisia neuvoja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen. Valistuksessa korostettiin kehon puhtautta, ympäristön siisteyttä ja ruumiillisen työn tärkeyttä.

Ilmiö

Aktiivisuusranneke ei ole oikotie itsen tuntemiseen

”Mittarit ovat siis enemmän kuin välineitä. Ne kuvataan ja kuvitellaan työkaluiksi, joiden avulla voi tuottaa itseä koskevaa tietoa ja hallinnoida elämäänsä tämän tiedon välityksellä.”

Itsenmittaamisesta on tullut hyvinvointitrendi, kirjoittaa Harley Bergroth. Keräämällä dataa esimerkiksi päivän aktiivisuudesta ja unen laadusta mittaajat pyrkivät ymmärtämään itseään ja kehoaan paremmin. Joskus mittaus tuottaa kuitenkin vain epävarmuutta ja itseen kohdistuvaa epäilyä.

AntroBlogi

Self-care kannustaa huolehtimaan itsestä ensin

”Hyvinvointi tuntuu yksinkertaiselta asialta. Hyvinvoinnissa puhumme kuitenkin samalla siitä, miten ymmärrämme itsemme ja millaisena näemme hyvän, tavoittelemisen arvoisen elämän.”

Sannamari Kurki on tutkinut sosiaalisen median self-care-ilmiötä, jossa sisällöntuottajat kehottavat ihmisiä kuuntelemaan itseään, luottamaan intuitioonsa ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan.