Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Hämmästystä ja taidetta

Millainen merkitys tunteilla ja taiteella voi olla muutoksissa? Tiede erotetaan monesti tunteista ja taiteesta, vaikka tunteet motivoivat tutkimaan ja taide voi herätellä uteliaisuutta ja vaihtoehtoisia tietämisen tapoja. Tämän viikon Muutos-lukupaketti keskittyy hämmästyksen tunteeseen tiedettä edistävänä voimana ja taiteeseen vaihtoehtoisten ajattelu- ja toimintatapojen tarjoajana.

Hämmästys (tieteellistä) ajattelua edistämässä

Hämmästys voidaan määritellä hengellisenä, moraalisena ja esteettisenä tunteena, johon kuuluu kokemus jonkin asian, kuten vesiputouksen tai idean, valtavuudesta ja tarve pyrkiä sopeuttamaan kokemusta tietoisesti omaan ymmärrykseen.

Ylipäätään hämmästys tekee tietoiseksi oman ymmärryksen rajallisuudesta ja keskittää muuten huomion pois itsestä. Tieteessä se motivoi tutkimuksen tekoon. Lisäksi se lisää avoimuutta uusia epätavallisia ideoita kohtaan, mitä tarvitaan vallitsevien ajattelutapojen muuttamisessa ja tieteen mullistuksissa.

Hämmästystä ei ainoastaan tarvita jokapäiväiseen tieteeseen, vaan se on myös välttämätön ohjaamaan uudelleen tieteilijöiden ajattelua maailman muuttuessa.”

Helen De Cruz 20.9.2022

Taidetta ja ymmärrystä ilmastonmuutoksesta?

Pelkkä tieteellinen tieto ei ole tuonut tarvittavia muutoksia ylikuluttavien suomalaisten käyttäytymiseen. Taiteella on edellytyksiä paneutua ilmastonmuutoksen olemassaoloa uhkaavaan puoleen, ja se voi tuoda esille kiinnostavilla tavoilla ihmisen ja muun luonnon välistä riippuvuutta.

Taiteen monimerkityksisyys voi herätellä uteliaisuutta, pohdintaa ja mahdollisesti ajattelun muuttumista. Tutkimuksen mukaan mielen taka-alalle päätyneiden perimmäisten kysymysten esille tuominen ja niiden kuvaaminen yllättävillä tavoilla kannattaa, jos taiteella halutaan vaikuttaa psykologisesti katsojaan.

”Ilmastotaide voi myös auttaa paitsi ymmärtämään ja käsittelemään ilmastonmuutosta kokonaisuutena, myös jaottelemaan ongelman ihmisen kokoisiin, pienempiin ratkaistaviin osiin.” 

Sonja Salomäki 30.10.2020