Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Filosofisesti uskonnosta

Filosofisesti uskonnosta

Tyhjä taivas — Georges Bataille ja uskonnon kysymys

Marraskuun pimeät illat ovat oivallista aikaa suurten kysymysten pohtimiseen.

Mitä on uskonnollinen kokemus ‘Jumalan kuoleman’ jälkeen? Millä kielellä tuon kokemuksen voi ilmaista – mystiikan kielellä? Miten kietoutuvat toisiinsa uskonto, väkivalta ja yhdessäoleminen?

’Tyhjä taivas Georges Bataille ja uskonnon kysymys’ -teoksessa lähestytään näitä kysymyksiä keskustelussa Georges Bataillen kanssa. Bataille (1897-1962) oli paitsi rajoja rikkova kirjailija, myös 1900-luvun filosofian tärkeä ja kiistelty taustavaikuttaja. Uskonto niin yhteisöllisissä kuin kokemuksellisissa ilmenemismuodoissaan oli Bataillen pysyvän kiinnostuksen kohde.

Tyhjä taivas antaa kokonaiskuvan Bataillen uskontoa koskevasta ajattelusta erittelemällä sen filosofisia lähtökohtia, analysoimalla sille keskeisiä pyhän, uhrauksen ja sisäisen kokemuksen käsitteitä sekä suhteuttamalla sitä mystiseen negatiivisen teologian perintöön. Esiin piirtyy kokemus, jota täyteyden sijaan määrittää myöntyminen ekstaattiseen menetykseen.

Teoksen kirjoittaja Elisa Heinämäki on Helsingin yliopiston Uskontotieteenlaitoksen tutkija, jonka tutkimus liikkuu uskontoteorian, filosofian ja kirjallisuudentutkimuksen rajoilla. Teoksen on kustantanut Tutkijaliitto.

Logo Tutkitusti

Tutkitusti tarjoaa perjantaisin kirjasuositukset yhteistyökumppaniltaan Tiedekirjalta, joka on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) kuuluva seurojen tuotteiden myyntinäyttely.

Kaikki aiemmat
kirjasuositukset
ja muuta taatusti
tutkittua sisältöä
löydät osoitteista: