Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Filosofia osana arkea

Complex collage

Maaliskuun viimeisessä Tutkitusti-paketissa teemana on filosofia osana arkea. Teemaa lähestytään erityisesti kasvatusfilosofian ja ajankohtaisten aiheiden kautta, eli kuinka esimerkiksi filosofointia ja etiikan teorioita voidaan soveltaa arkipäiväisissä tilanteissa. 

Teologia.fi 

Filosofoidessa kehitetään oppilaiden ajattelua ja kunnioittavaa asennetta

“Kriittistä ja taitavaa ajattelua on mahdotonta oppia ilman, että prosessiin kuuluu tottuminen oman erehtyväisyyden tunnistamiseen ja tunnustamiseen myös toisten edessä. Ihmisten tasavertaisuus on luovuttamaton moraalinen periaate, mutta mielipiteet eivät sen sijaan ole tasa-arvoisia.“

Sonja Helkala, Miitta Järvinen ja Tuukka Tomperi kirjoittavat Teologia.fi-julkaisussa dialogisuudesta ja reflektiivisestä ajattelusta kouluissa. 

Areiopagi

Vaikuttiko teologia tai filosofia sähkömagneettisten kenttäyhtälöiden keksimiseen?

“Kenttäyhtälöiden lisäksi hän [Maxwell] selvitti myös muun muassa Saturnuksen renkaiden rakennetta, kineettistä kaasuteoriaa, laati historian ensimmäisen värivalokuvan ja tutki valoa sekä atomien ja molekyylien rakennetta. Sokerina pohjalla, Maxwellin myös kerrotaan luonnontieteellisten teorioidensa kehityksessä käyttäneen filosofiaa ja teologiaa hyväkseen.”

Miikka Niiranen esittelee Areiopagi-julkaisussa tutkijoiden näkemyksiä James Maxwellin luonnontieteellisen työn kytköksistä hänen filosofiseen ja teologiseen ajatteluunsa. 

Versus 

Etiikan teoriat ympäristötekojen ja moraalisen elämän yhteyden hahmottajina

“Filosofia voidaan nykypäivänä nähdä pelkästään käytännön elämästä irrallaan olevana pohdintana, jolla ei ole jalansijaa ajankohtaisten aiheiden tai ongelmien käsittelyssä. Etiikan teorioiden hiemankin syvempi tutkiminen tuo kuitenkin esiin, että filosofia voi hyvinkin olla osa jokapäiväistä käytännön toimintaa.”

Olli-Jaakko Latva-Mäenpää kirjoittaa Versus-julkaisussa etiikan teorioista ja niiden hyödyntämisestä jokapäiväisessä elämässä.

Tutkitusti verkosto koostuu 17 yleistajuisesta tiedejulkaisusta: www.tutkitusti.fi