Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Etniset suhteet ja muuttoliikkeet: Naiset, ympäristönmuutokset ja muuttoliikkeet

Näyttökuva 2021-5-25 kello 10.32.24

”Naiset ja tytöt, jotka monesti määritellään haavoittuviksi, ovat usein aktiivisia toimijoita ja keskusteluun osallistujia liittyen ilmaston- ja ympäristönmuutoksiin ja niiden aiheuttamiin muuttoliikkeisiin. Haavoittuvuus ei automaattisesti tarkoita passiivista sivustakatsojan roolia.”

Ovatko naiset ja tytöt ilmaston- ja ympäristönmuutosten passiivisia sivustakatsojia? https://liikkeessaylirajojen.fi/ovatko-naiset-ja-tytot-ilmaston-ja-ymparistonmuutosten-passiivisia-sivustakatsojia/