Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Eriarvoistavat rajat

An airplane and a fish

Miten rajat kohtelevat eri henkilöitä? Millaisia kategorioita rajat tuottavat? Millaista valtaa rajoilla käytetään? Nykyinen käsitys maailmasta ja sen järjestymisestä perustuu pitkälti valtioiden rajoihin. Viikon teemapaketin aiheena ovat eriarvoistavat rajat, ja artikkeleissa tutkitaan rajojen hierarkisoivaa luonnetta. Toisille rajat ovat este, kun taas toisille ne ovat lähes näkymättömiä. 

Liikkeessä yli rajojen

Kaksi ”pakolaiskriisiä” ja suojelun rajat

”Vaikka oikeus hakea turvaa kuuluu kaikille, rajat vaikuttavat merkittävästi siihen, miten ja millaisten ihmisten on tosiasiassa mahdollista hakea ja saada suojelua. Toisille suojelun hakeminen on tehty helpoksi, toisille vaikeaksi.”

Valtiotieteiden tohtori Erna Bodström osoittaa kirjoituksessaan suojelun rajoihin suhtauduttavan Euroopassa eri tavoin suojelun tarpeessa olevien henkilöiden alkuperästä riippuen. Vuosien 2015–16 aikana saapuneisiin turvapaikanhakijoihin suhtauduttiin usein halventavasti, kun taas nyt Ukrainan sotaa pakeneviin on suhtauduttu ”oikeina” pakolaisina. 

Erna Bodström 10.6.2022

Versus

Humanitaarinen raja – poliittisen kamppailun areena

”Humanitaarinen raja on monella tapaa paradoksaalinen tila. Se sijaitsee konkreettisesti valtioiden ja EU:n ulkorajoilla. Samalla se on kuitenkin kaikkialla missä turvapaikanhakijoiden oikeutta maassa oleskeluun arvioidaan.”

Ympäristökasvatuksen professori Kirsi Pauliina Kallio ja aluetieteen professori Jouni Häkli kirjoittavat humanitaarisen rajan käsitteestä, jolla tarkoitetaan paikkoja, joissa turvapaikanhakijat ja valtioiden alueellinen hallinta kohtaavat. Esimerkiksi pakolaisleirit ja Euroopan ulkorajat ovat humanitaarisia rajoja, joita ylläpidetään rajavalvonnalla. 

Kirsi Pauliina Kallio ja Jouni Häkli 31.3.2022

AntroBlogi

Kuvittele maailma ilman rajoja

”Kun ylitämme valtioiden rajoja, meille määritellään erilaisia rooleja, joilla on tietyt juridiset ja sosiaaliset seuraukset.”

Sosiaaliantropologian väitöskirjatutkija Ville Laakkonen tarkastelee valtionrajoja valtasuhteiden näkökulmasta ja kirjoittaa niiden ylläpitävän epätasa-arvoista maailmanjärjestystä. Rajat luovat kategorisointeja ihmisryhmien välille, eivätkä rajateknologiat ole tehokkaita keinoja torjua rikollisuutta.

Ville Laakkonen 20.5.2022

Tutkitusti-verkosto koostuu 17 yleistajuisesta tiedejulkaisusta.