Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Ekologinen kestävyys

Apple on a pile of books

Kestävä kehitys: ekologinen kestävyys

Ekologinen kestävyys on kestävän kehityksen yksi osa. Sen tavoitteisiin kuuluu kasvien ja eläinten monimuotoisuuden säilyttäminen ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen. Ekologisen kestävyyden arvopohja perustuu ympäristölle annettavaan itseisarvoon. Viikon poikkitieteellisessä teemapaketissa ekologista kestävyyttä tarkastellaan ilmastostrategian, ennallistamisen, syntyvyyden ja etiikan näkökulmista.

Politiikasta

Biomassojen rooli ja riskit huomioitava ilmastostrategiassa

 

”Metsiä hyödynnetään jo nyt niiden kantokyvyn äärirajoilla, eikä Suomi saavuta tavoitetta monimuotoisuuskadon pysäyttämisestä.”

Kirjoittajat esittävät kriittisiä huomioita työ- ja elinkeinoministeriön johdolla laadituista skenaarioista lisätä puunkäyttöä. Puunkäytön huomattava lisääminen ilmastosyistä uhkaa hiilinielujen kokoa ja vaatii metsänhoidon tehostamista, mikä taas uhkaa luonnon monimuotoisuutta.

Antti Majava ja Tere Vadén 11.12.2020

Versus

Suoluonnon turvaaminen edellyttää ennallistamista ja suojelua

 

”Mittava ojitus näkyy suolajiston ja -luontotyyppien uhanalaisuuden lisäksi myös vesistöhaittoina, soilta hävinneenä hiilivarastona ja muina heikentyneinä ekosysteemipalveluina.”

EU:n luonnon ennallistamisasetus velvoittaa jäsenmaita ihmisen heikentämän luonnon ennallistamiseen. Suomessa ennallistaminen koskee erityisesti soita, joiden alkuperäisestä pinta-alasta yli puolet on nykyisin ojitettu. Tiededebatissa tarkastellaan soiden ennallistamisen merkitystä Suomessa. 

Janne Kotiaho ja Ilona Laine 5.7.2022

Ilmiö

Kommentti: Syntyvyyden lasku antaa toivoa ekologisesti kestävämmästä tulevaisuudesta

”Epäselvää on, pysähtyykö kulutuksen ja väestön kasvu ennen kuin ylitämme rajan, jonka jälkeen ekologiset järjestelmät – ja niiden mukana järjestäytyneet yhteiskunnat – ovat mennyttä.”

Yliopistotutkija Mikael Puurtinen kirjoittaa syntyvyyden ja kulutuksen laskun olevan välttämättömyyksiä ekologisesti kestävään yhteiskuntaan siirtymiseksi.

Mikael Puurtinen 11.12.2019

Etiikka.fi

Ekologinen kestävyysvaje on eettinen haaste

”Tarvitsemme ekohyvinvointivaltion, joka kykenee luotsaamaan toimintamme ympäristön kantokyvyn rajojen sisälle.”

Artikkelissa tarkastellaan Suomen kestävyysvajetta luonnonvarojen näkökulmasta. Haasteita ekohyvinvointivaltiolle tuottavat suomalaisten suuri hiilijalanjälki sekä kasvanut ja ikääntynyt väestö. Lopuksi kirjoittaja esittää ratkaisuja kestävyysmurrokseen.

Jari Lyytimäki 7.11.2019

Tutkitusti-verkosto koostuu 17 yleistajuisesta tiedejulkaisusta.