Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Digitalisaatio arjessa ja opetuksessa

Millaista dataa kouluissa kerätään ja mihin sitä käytetään? Miten digitalisaatio on muuttanut musiikin kuuntelua? Ovatko digitaaliset palvelut keino saada nuoria mukaan lakien valmisteluun?

Tällä kertaa Tutkitusti-paketin aiheena on digitalisaatio arjessa ja opetuksessa. 

Ilmiö 

Vaihtoehto Spotifylle – mistä vinyylilevyn comeback kertoo?

“Vinyylilevyjen paluu voidaan ymmärtää vastareaktiona digitalisaatiolle ja dematerialisaatiolle ja varsinkin niitä edustaville käytännöille, kuten suoratoistopalveluiden käytölle.”

Sebastian Schauman kirjoittaa Ilmiö-julkaisussa vinyyliharrastuksesta ja miksi sitä voidaan ajatella vastareaktiona digitalisaatiolle. 

Politiikasta 

Nuorten äänet kuuluviin lainvalmistelussa digipalveluiden avulla

“Olisikin tärkeää, että kouluissa ja järjestöissä mahdollistettaisiin nuorten osallistuminen ja tuettaisiin siinä, eikä ajateltaisi, että pelkkä digitaalisen osallistumisen mahdollisuus itsessään kannustaa osallistumaan.”

Heta Heiskanen, Jukka Viljanen ja Niina Meriläinen kertovat Politiikasta-julkaisussa ALL-YOUTH-tutkimushankkeesta ja tavoitteesta saada nuoria mukaan yhteiskunnan kehittämiseen.

Alusta!

Luokkahuoneesta datatehtaaksi

“Koulutuksen datafikaatio ei ole historiaton ilmiö ja oppilaiden läsnäoloa ja suoriutumista on seurattu ja tilastoitu kautta institutionaalisen kasvatuksen historian. Datankeruun kaikkiaallisuus, huomaamattomuus sekä datapisteiden määrän räjähdysmäinen kasvu tekevät nykyhetkestä poikkeuksellisen.”

Pekka Mertala kirjoittaa Alusta!-julkaisussa koulutuksen datafikaatiosta ja siihen liittyvistä ongelmista. 

Lisää tutkittua tietoa digitalisaatiosta löytyy digitaalisuus-teemapaketeista: tutkitusti.fi/digitaalisuus/

Tutkitusti verkosto koostuu 17 yleistajuisesta tiedejulkaisusta: www.tutkitusti.fi