Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Demokratian tulevaisuus

Äänestyslippu

Miten demokratia pelastetaan? Demokratian kriisi on herättänyt keskustelua jo pitkään, ja tutkimukset tuottavat huolestuttavaa tietoa: äänestysprosentit ovat laskussa, polarisoituminen kasvaa ja valta näyttää keskittyvän yhä pienemmälle ja vauraammalle ihmisjoukolle. Viikon poikkitieteellisessä katsauksessa tarkastellaan tutkijoijen näkemyksiä demokratian kehittämiseen ja kansalaisten osallistamiseen päätöksenteossa.

Onko demokratian uudistaminen utopiaa – vai dystopian välttämistä?

”Edustuksellisen demokratian kannalta erityisen vaikeita ovat sellaiset laaja-alaiset ongelmat, jotka koskettavat muitakin kuin tämänhetkisiä äänestäjiä.”

Valtio-opin professori Maija Setälä pohtii julkaisussa, miten demokraattisten järjestelmien ongelmanratkaisukykyä voisi kehittää, ja nostaa esiin mm. puntaroivan kansalaiskeskustelun. 

Maija Setälä 11/2018

Logo Etiikka

Demokratian tulevaisuus: konsensus, osallisuus vai avoin erimielisyys?

”Vaihtoehdottomuuspuheen sijasta myös erimielisyys ja vaihtoehdot tulee pitää esillä, jotta tukahdetut ristiriidat eivät kärjistyisi konflikteiksi.”

Minna-Kerttu Vienola esittelee artikkelissa kahta vastakkaista demokratianäkemystä, jotka tarjoavat erilaisia ratkaisuehdotuksia demokratian ongelmien selättämiseksi. Konsensushakuinen näkemys uskoo rationaalisella keskustelulla saavutettavaan yhteisymmärrykseen, kun taas vastakkainen näkemys katsoo ihmisten jakautuvan erilaisiin ja erimielisiin ryhmiin, ja konsensuksen olevan siten väistämättä poissulkevaa jotakin ryhmää kohtaan.

Minna-Kerttu Vienola 21.9.2018

Voivatko kunnat ratkaista demokratian kriisin?

”Kunnilla on sellaisia mahdollisuuksia, joita muilla hallinnon tasoilla ei suomalaisessa yhteiskunnassa ole. Kunnat ovat hallinnon tasoista lähinnä kansalaisia ja heidän arkeaan.”

Väitöskirjatutkija Kaisa Kurkela nostaa esiin tutkimustietoon perustuvan huolen demokratian kriisikehityksestä: äänestysprosentit ovat matalia ja valta näyttää keskittyvän yhä pienemmälle ja vauraammalle ryhmälle. Kurkela pohtii artikkelissa kuntien mahdollisuuksia ratkoa demokratian ongelmia ruohonjuuritasolla kuntien edustaessa kansalaisten arkea lähinnä olevaa hallinnon tasoa.

Kaisa Kurkela 30.5.2022

Kansalaisraadit edustuksellisen demokratian pelastuksena

”Vasta pitkälle aikuisella iällä olen oppinut, että demokratia ei ole vain puoluepolitiikkaa ja edustuksellista demokratiaa. On olemassa muitakin demokratian muotoja.”

Ellun Kanojen johtava tutkija Elina Kiiski-Kataja pohtii yhdessä Jasmin Immosen kanssa kansalaisraatien mahdollisuutta osallistua ilmastokriisin ratkaisemiseen tilanteessa, jossa edustuksellinen demokratia kriisiytyy. Tutkijayhteisön mukaan osallistava demokratia on erityisen hyödyllinen vaikeissa kysymyksissä, jotka vaativat kompromisseja. 

Jasmin Immonen 12.10.2022