Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Demokratiaa ei ole ilman ihmisoikeuksien tunnustamista

Demokratiaa ei ole ilman ihmisoikeuksien tunnustamista

BY: LIIKKEESSÄ YLI RAJOJEN, POLITIIKASTA

12.3.2019
lorem ipsum otikko

 

 

Demokratian nimissä voidaan rajoittaa ihmisoikeuksien toteutumista, vaikka valtiot olisivat sitoutuneita kansainvälisiin sopimuksiin. Tämä on yksi demokratian paradokseista. Edustuksellisissa demokratioissa kriisiytetään puheella ihmisoikeuksia, joiden pitäisi juuri kriisitilanteissa antaa suojaa.

Suomen perheenyhdistämispolitiikka voi traumatisoida pakolaisperheitä uudelleen

Kotoutumista koskevissa keskusteluissa korostetaan kerta toisensa jälkeen turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten työllistymisen tärkeyttä. Tutkimuksen perusteella on kuitenkin selvää, että perheenjäsenten saaminen Suomeen turvaan on keskeistä onnistuneessa kotoutumisessa. On hankala kuvitella, että kotoutuminen ja työllistyminen onnistuisivat ongelmitta, jos Suomeen muuttanut kantaa jatkuvasti huolta perheenjäsenistään.

Kahdessa Suomen Akatemian tutkimushankkeessa, ’Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: Haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita’ ja ’Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat’ haastateltiin perheestään erossa eläviä pakolaisia Suomessa.

Liikkeessä yli rajojen -blogi julkaisee tutkimukseen perustuvia, aiemmin julkaisemattomia puheenvuoroja ja analyyseja etnisistä suhteista ja ylirajaisesta muuttoliikkeestä. Blogi on Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry:n ylläpitämä.

Demokratian ja ihmisoikeuksien paradoksit

Suomessa käydyissä turvapaikkakeskusteluissa ihmisoikeudet asetetaan usein vastakkain turvallisuusnäkökulman kanssa. Oikeuksia pyritään rajoittamaan turvallisuuteen ja laillisuuteen vedoten.

Laillisuuspuhetta tarkastellessa tulisi muistaa myös ne kansainväliset sopimukset, joihin valtiot ovat sitoutuneet. Mikäli oikeudet nähdään pikemminkin rajoitteina tai viimeisinä oljenkorsina sen sijaan, että ne nähtäisiin demokratian keskeisinä periaatteina, on entistä hankalampaa ja toisaalta myös entistä tärkeämpää puolustaa ihmisoikeuksia. Jos yhteydet demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion välillä unohtuvat, tulee poliittisista järjestelmistä haavoittuvaisia.

Politiikasta-verkkolehden tekstissä lokakuulta 2017 ihmisoikeuksien politiikan tutkija Hanna-Mari Kivistö (YTT) ja poliittisen retoriikan tutkija Taru Haapala (YTT) tarkastelevat ihmisoikeuksien ja demokratian yhteyksiä.

TUTUSTUTHAN MYÖS

KUMPPANEIHIMME