Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Puistot luonnon ja kulttuurin hybridimuotoina

BY: HYBRIS, VERSUS, KALMISTOPIIRI BY:  Kuva: Pixabay Tutustumme Tampereen Sorsapuiston sosiaalisiin ja hygieenisiin merkityksiin, Helsingin ja sen puistojen tuoksuihin, sekä viktoriaaniseen hautausmaahan kaupunkikehityksen peilinä. “Puisto maaseudun ja kaupungin välissä – Sorsapuisto ja puistojen merkitykset tehdaskaupungissa” Hybris-lehden tekstissä tarkastellaan Tampereen Sorsapuiston rakentamista 1930-luvulla, sen taustalla vaikuttaneita kansallisia ja kansainvälisiä virtauksia sekä yhteiskunnan ja luonnon limittymistä. Aineistoa … Lue lisää

Eläimistä ja ihmisistä

BY: NIIN & NÄIN, VERSUS, HÄIRIKÖT-PÄÄMAJA BY:  Kuva: Pixabay Kansainvälistä eläinten päivää vietetään tulevana perjantaina. Tutustumme sosiologiseen eläintutkimukseen ja eläinoikeusliikkeen historiaan ja keinoihin Suomessa. Lisäksi pohdimme, mitä eläinten vallankumouksesta seuraisi? “Eläinten vallankumous? Jeremy Bentham vastaan muu maailma” Ranskan vallankumousvuonna 1789 ilmestyi Englannissa Jeremy Benthamin kirja ‘Johdatus moraalin ja lainsäädännön periaatteisiin’, joka seuraavan vuosisadan aikana toimi … Lue lisää

Syntyvyyshuolen historiaa ja keinoja ilmastoahdistuksen hoitoon

BY: Alusta, versus BY:  Suomessa syntyvyys jatkaa laskuaan, ja väestöennusteen mukaan myös väkiluku kääntyy lähitulevaisuudessa laskuun. Toisaalta liikakansoitus on globaali ongelma ja ilmastoahdistus kasvaa. Luomme katsauksen syntyvyyshuolen historiaan, ja pohdimme miten kääntää lamaannuttava ilmastoahdistus tekemistä rohkaisevaksi voimavaraksi. Nuorten ilmastoahdistus ylittää kansallisen syntyvyyshuolen Suomessa syntyvyysluvut laskevat jo kahdeksatta vuotta, mikä antaa aihetta tulevaisuutta koskeviin uhkakuviin. THL:n … Lue lisää

Kansainvälinen faktantarkistuspäivä ja ilmastovaalit

BY: VERSUS, FAKTABAARI, ALUSTA BY:  Ilmastopoliittisia väitteitä tarkistutettiin Faktabaarissa tammikuussa. Mikä on hiillinielujen ja biotalouden todellinen merkitys? Paperilla Suomi on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijä, käytännön toteutus tulee kuitenkin tapahtumaan arjen tasolla.  Faktabaari ja Versus: Ilmastoväittämien tarkistuksia Tammikuun Tieteiden yössä järjestettiin keskustelutilaisuus ‘Ilmastonmuutos: sanoista teoiksi’. Tapahtumaa varten Versus, Faktabaari ja Tutkitusti tuottivat yhteistyössä faktantarkistuksia mediassa esiintyneistä ympäristöväittämistä. … Lue lisää

Ekologinen valokuva – vihreä valhe?

BY: Versus BY:  Valokuvat liittyvät olennaisena osana jouluun ja menneiden muistelemiseen. Vaikka kuvien säilyttäminen digitaalisessa muodossa on yleistynyt, niin erityisesti merkityksellisiksi koetut kuvat halutaan yhä usein saada fyysisessä muodossa seinää tai takanreunusta koristamaan. Mutta millainen on valokuvan ekologinen kuormitus ja voiko sitä pienentää? Valokuvaaja ja medianomi Riina Pippuri on opinnäytetyössään tutkinut valokuvan ekologista jalanjälkeä ja … Lue lisää

Ilmastotodellisuus saa väistyä talousteorian tieltä?

BY: POLITIIKASTA, ANTROBLOGI, VERSUS BY:  Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportin mukaan katastrofaalisen lämpenemisen torjuminen edellyttää globaalisti ilmastopäästöjen puolittamista vuoteen 2030 ja nollaantumista vuoteen 2050 mennessä. Kehittyneenä ja vauraana maana Suomen pitäisi pyrkiä päästöjensä vähentämiseen tätäkin nopeammin. ”Hallituksen ilmastostrategia ei johda päästöjen vähenemiseen” Raportin jälkeen julkistettiin Suomen kannalta oleelliset valtakunnan metsien inventointitiedot, jotka vahvistavat, että hallituksen ilmastopolitiikka ei … Lue lisää

Yksinkertainen yritysvastuu?

BY: VERSUS, HÄIRIKÖT-PÄÄMAJA, ILMIÖ BY:  Kuva: Häiriköt Päämaja Numero kertoo yrityksen vastuullisuuden asteen ja sertifikaatti todistaa toiminnan eettisyyden. Vai miten se olikaan? ”Voiko vastuullisuusindikaattori johtaa harhaan – näkökulmia suomalaisen yritysvastuun mittaamiseen” Yritysvastuuverkosto FIBSin vuotuinen yritysvastuuselvitys on omien sanojensa mukaan laajin yritysten vastuullisuutta tarkasteleva kyselytutkimus Suomessa. Sen tuloksia on nostettu myös osaksi kansallista kestävän kehityksen seurantaa. Versus-verkkolehden … Lue lisää

Sijoittajan, suunnittelijan ja asukkaan kaupunki

BY: VERSUS, HÄIRIKÖT-PÄÄMAJA BY: Kuva: maxpixel.net Lisenssi: CC0 Public Domain Kaupunkiseutusuunnittelussa ei ole asukkaiden osallistamisvelvoitetta, toisin kuin yleiskaavan tasolla. Suunnittelun haasteita ovat muun muassa valmiiksi monimutkaiset käytännöt, joihin asukkaiden osallistumista on vaikea sovittaa. Mahdollisuudet vaikuttamiseen ovat erittäin vähäiset maailman suurkaupungeissa, joita suunnitellaan sijoittajien ehdolla. “Kaupunkiseututasoinen suunnittelu ja kadonnut kansalainen” Versus-verkkolehden monipuolisessa Tiededebatti-kokonaisuudessa tarkastellaan seututason suunnittelun haasteita, … Lue lisää

Terveiset kesälaitumilta – suomalainen ruokaturva ja pyhä maito

BY: Versus, Häiriköt BY: Kuva: Wikimedia Commons Lisenssi: Public Domain “Suomalaisten ruokaturvaa ei voi pitää itsestäänselvyytenä” Ruokaturva tarkoittaa ihmisten päivittäistä mahdollisuutta saada riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa aktiivista elämää varten sekä ruoan hankkimiseen tarvittavien resurssien riittävyyttä. Kotimaista ruokaturvaa on totuttu pitämään itsestäänselvyytenä, jonka takaajana toimii hyvinvointivaltio ja yhteiskunnallinen vakaus. Tilanne on kuitenkin monella tavalla muuttunut. … Lue lisää

Kertomuksen ylivalta – tarinoita voi myydä ihmiselle jolla on jo kaikkea

BY: KERTOMUKSEN VAARAT, VERSUS BY: Kuva: pxhere.com, CC0 Public Domain Tarinallistaminen ei ole enää vain niin sanotun konsulttipuheen keino, vaan se on läsnä kaikilla kulttuurin alueilla. Aiemmin kertomus miellettiin taitolajiksi, nyt jokaisen, yhtä lailla bloggarin kuin poliitikon, johtajan kuin alaisen, potilaan kuin lääkärin, on oltava tarinankertoja. Kertomuksen vaarat Tarinankerronnalla on epäilyttävän paljon valtaa nykykulttuurissamme. Klikkijournalismin synty on … Lue lisää