Perhe- ja läheissuhteet: Naapuriyhteisöllisyys

”Miksi suhteet naapurien kanssa tuntuvat herättävän jonkunlaista hämmennystä tai vaivaantuneisuutta?” Artikkeli käsittelee erilaisia naapurisuhteita ja niiden merkitystä arkipäivän sosiaalisissa rakenteissa. https://www.perheyhteiskunta.fi/2018/06/07/naapuri-on-samaan-aikaan-lahella-ja-kaukana/?fbclid=IwAR0dOTiVjHqU1VjiD7GUPAAlRrSjeDoZLDkvNeFb_W9hQalVRiJ93isgBFg

Uskontotieteet: Minkälaisista elementistä yhteisöllisyyttä muodostuu?

Uskonnollisia yhteisöjä sitoo monet niihin liitettävät erityispiirteet ja tavat. Toisinaan ne saatetaan kokea leimaavina, etenkin jos ominaisuudet koetaan suomalaiselle kulttuurille vieraina piirteinä. Katsomukset käsittelee näitä ajatuksia suomalaisessa kontekstissa. Voiko olla sekä suomalainen että muslimi: https://katsomukset.fi/2018/09/13/voiko-olla-seka-suomalainen-etta-muslimi/ Ollaanko herättäjäjuhlilla festareilla?https://katsomukset.fi/2019/12/11/ollaanko-herattajajuhlilla-festareilla/