Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Antropologia: yhteisöllisyys väylänä sosiaaliselle tuelle

Yhteisöpohjainen toiminta ja tuki voi saada konkreettisen muotonsa niin pyöräpajassa kuin yhteisökummitoiminnassa. Yksilöä ympäröivään yhteisöön ja ympäristöön panostaminen hyödyttää myös itse yksilöä ja luo väyliä uusille mahdollisuuksille. Antroblogin artikkelit avaavat materiaalisen avun yhteyksiä yhteisön ja yksilön hyvinvoinnille eri konteksteissa. https://antroblogi.fi/2018/06/kummityo-ja-yhteisollisyys/ https://antroblogi.fi/2018/12/pyorapajat-itse-tekeminen-ja-yhteisollisyys/ 

Politiikan tutkimus: poliittisesti tarkoituksenmukainen yhteisöllisyys

Minkälaisia yhteisöjä politiikan kentällä rakennetaan? Mikä on niiden merkitys kuuluvuuden, poissulkemisen sekä vastakkainasetteluiden globaalilla pelikentällä? Politiikasta artikkelit avaavat valtion sisäisten, valtion kokoisten ja mannerten laajuisten yhteisöjen määrittämistä poliittisia tarkoitusperiä varten. https://politiikasta.fi/yksilosta-yhteisoon-uusliberalistinen-ihannekansalainen-maaseutupoliittisissa-ohjelmissa/ https://politiikasta.fi/kuvitellut-poliittiset-yhteisot-kansallisia-ja-euroopan-laajuisia-haasteita/ https://politiikasta.fi/kenen-yhteisot-kriisit-ja-muuttuva-maailma/

Sosiologia: yhteisöt pohjana erilaisten toimintamallien rakentamiselle

Solidaarisuustalous edistää tasa-arvoa ja se pohjaa muullekin kuin rahan vaihdolle. Yhteisöllisiä voimavaroja hyödynnetään osaamisen ja tavaroiden uudelleenjakamisella.  Yhteisöllisyyttä on myös rakennettu somekanaviin etäilyajan voimauttajaksi niille, jotka tarvitsevat lisää kuuluvuuden tunnetta ja ”positiivista ajattelua”. Ilmiön artikkelissa pohditaan tämän lähestymistavan ongelmallisuutta. https://ilmiomedia.fi/artikkelit/kommentti-koronakriisi-on-otollinen-aika-jarjestelmatason-muutokselle/ https://ilmiomedia.fi/artikkelit/solidaarisuustalous-antaa-erilaista-nakokulmaa-talouteen/ https://ilmiomedia.fi/artikkelit/positiivinen-ajattelu-on-huono-laake-koronapandemian-aiheuttamiin-ongelmiin/

Arkeologia: ”Isoäidit merkittävässä roolissa muinaisyhteisöissä”

”Menopaussin ohittaneilla naisilla uskotaan olleen merkittävä rooli koko ihmislajin evoluution kannalta. Niin sanotun isoäitihypoteesin mukaan vanhemmat naiset ovat vaikuttaneet positiivisesti lisääntymismenestykseen (Hawkes 2010). ” Kalmistopiiri tarjoilee tietoa isoäitien merkityksestä ihmisyhteisöjen kehitykselle arkeologisesta naisten tutkimuksen näkökulmasta. https://kalmistopiiri.fi/2020/05/10/isoaidit-merkittavassa-roolissa-muinaisyhteisoissa/

Yhteiskunta, ympäristö ja maantiede: kaupunkien yhteisöllisyys ja segregaatio

Versuksen artikkeleissa tarkastellaan yhteisöllisyyttä sekä kaupunkien suitsimattomana voimavarana että haasteena. Yhteisölähtöinen ja itseorganisoituva kaupunkiaktivismi on nousussa. Samalla kaupungit muodostavat haasteita ryhmien jatkuvalle eriytymiselle, etenkin koulumaailmassa. https://www.versuslehti.fi/kriittinen-tila/tuputuksesta-tuuppautumiseen-eratauko-dialogi-etsi-paikallisyhteisojen-roolia-matkalla-ekompaan-arkeen/ https://www.versuslehti.fi/kriittinen-tila/kansainvaliset-koulut-ja-maahanmuuttajakoulut-kaupunkisegregaatio-etnisyys-ja-mielikuvien-kartat/

Perhe- ja läheissuhteet: Naapuriyhteisöllisyys

”Miksi suhteet naapurien kanssa tuntuvat herättävän jonkunlaista hämmennystä tai vaivaantuneisuutta?” Artikkeli käsittelee erilaisia naapurisuhteita ja niiden merkitystä arkipäivän sosiaalisissa rakenteissa. https://www.perheyhteiskunta.fi/2018/06/07/naapuri-on-samaan-aikaan-lahella-ja-kaukana/?fbclid=IwAR0dOTiVjHqU1VjiD7GUPAAlRrSjeDoZLDkvNeFb_W9hQalVRiJ93isgBFg

Uskontotieteet: Minkälaisista elementistä yhteisöllisyyttä muodostuu?

Uskonnollisia yhteisöjä sitoo monet niihin liitettävät erityispiirteet ja tavat. Toisinaan ne saatetaan kokea leimaavina, etenkin jos ominaisuudet koetaan suomalaiselle kulttuurille vieraina piirteinä. Katsomukset käsittelee näitä ajatuksia suomalaisessa kontekstissa. Voiko olla sekä suomalainen että muslimi: https://katsomukset.fi/2018/09/13/voiko-olla-seka-suomalainen-etta-muslimi/ Ollaanko herättäjäjuhlilla festareilla?https://katsomukset.fi/2019/12/11/ollaanko-herattajajuhlilla-festareilla/