Perhe- ja läheissuhteet: Digitaalisen kanssakäymisen vaikutus suhteisiin

Aistikokemusten merkitys sosiaalisissa suhteissa on korostunut uudella tavalla pandemia-aikana, kun ne ovat lähes hävinneet etäyhteydenpidon myötä. Suhteissa on nimittäin pitkälti kyse myös näkymättömistä ja vaikeasti kuvailtavista asioista, jotka luovat yhteenkuuluvuutta. Erilaiset digitaaliset apuvälineet määrittelevät uudelleen myös perheen sisäisiä suhteita. Digiteknologia auttaa ylläpitämään perhesuhteita mutta keskittää valtaa: https://www.perheyhteiskunta.fi/2021/02/03/digiteknologia-auttaa-yllapitamaan-perhesuhteita-mutta-keskittaa-valtaa/ Ystävien virtuaalisista illanistujaisista jää puuttumaan jotain tärkeää: https://www.perheyhteiskunta.fi/2020/05/14/ystavien-virtuaalisista-illanistujaisista-jaa-puuttumaan-jotain-tarkeaa/?fbclid=IwAR2xk_VlZrS_PPiGwi6lL3Iqe1tKjaV7Hj5KYPCejCFwgVGUUw7e9jQcBtM

Sosiologia: Mille digitaalisille palveluille avaamme oven tietoihimme?

Terveyteen liittyvät sovellukset keräävät meistä dataa, josta emme edes aina ole tietoisia. Suhde palveluihin rakentuu hiljalleen luottamuksen ja vuorovaikutuksen pohjalle ja kuluttajan roolissa jaamme sovelluksia käyttäessämme tietoja itsestämme. Älykkäät palvelut ovat myös hiipineet koteihin – miten se vaikuttaa kodin sisäisiin ihmissuhteisiin? Syöpäpotilaan digisovellus kysyy vointia ja kerää yritykselle rahanarvoista tietoa: https://ilmiomedia.fi/artikkelit/syopapotilaan-digisovellus-kysyy-vointia-ja-keraa-yritykselle-rahanarvoista-tietoa/ Kuukautissovellukset ja nimenomainen suostumus: … Lue lisää

Politiikan tutkimus: Valta, vastuu ja viestinnälliset oikeudet

Erilaiset virtuaalialustat ovat muodostuneet politiikan välineiksi tällä vuosituhannella – kysymykset vastuusta ovat kuitenkin selviä vastauksia vailla. Miten yksityinen voitontavoittelu ohjaa alustojen kehitystä? Kuinka varmistetaan digiaikana jokaisen viestinnällisten oikeuksien toteutuminen? Digitaalisten media-alustojen valta ja vastuu: https://politiikasta.fi/digitaalisten-media-alustojen-valta-ja-vastuu/ Episteemiset oikeudet kuuluvat kaikille: https://politiikasta.fi/episteemiset-oikeudet-kuuluvat-kaikille/ Onko sosiaalinen media alusta totuudenjälkeisyydelle? https://politiikasta.fi/onko-sosiaalinen-media-alusta-totuudenjalkeisyydelle/

Digitaalisuus

Yhteisöllisyys, luonto ja digitalisaatio. Suomi Areena 2021 teemat ovat myös tämän kevään ja tulevan kesän Tutkitusti teemapakettien aiheina. Tuomme eri tieteenalojen näkökulmia aiheisiin verkoston yleistajuisista tiedejulkaisuista. Virittäydy yhteiskunnallisen kesäfestarin keskustelujen taajuudelle hyvissä ajoin lukupaketeillamme! Kokeile myös hakukonettamme, jos haluat löytää lisää artikkeleita aiheesta digitaalisuus, tai muista ajankohtaisista teemoista.

Antropologia: yhteisöllisyys väylänä sosiaaliselle tuelle

Yhteisöpohjainen toiminta ja tuki voi saada konkreettisen muotonsa niin pyöräpajassa kuin yhteisökummitoiminnassa. Yksilöä ympäröivään yhteisöön ja ympäristöön panostaminen hyödyttää myös itse yksilöä ja luo väyliä uusille mahdollisuuksille. Antroblogin artikkelit avaavat materiaalisen avun yhteyksiä yhteisön ja yksilön hyvinvoinnille eri konteksteissa. https://antroblogi.fi/2018/06/kummityo-ja-yhteisollisyys/ https://antroblogi.fi/2018/12/pyorapajat-itse-tekeminen-ja-yhteisollisyys/ 

Politiikan tutkimus: poliittisesti tarkoituksenmukainen yhteisöllisyys

Minkälaisia yhteisöjä politiikan kentällä rakennetaan? Mikä on niiden merkitys kuuluvuuden, poissulkemisen sekä vastakkainasetteluiden globaalilla pelikentällä? Politiikasta artikkelit avaavat valtion sisäisten, valtion kokoisten ja mannerten laajuisten yhteisöjen määrittämistä poliittisia tarkoitusperiä varten. https://politiikasta.fi/yksilosta-yhteisoon-uusliberalistinen-ihannekansalainen-maaseutupoliittisissa-ohjelmissa/ https://politiikasta.fi/kuvitellut-poliittiset-yhteisot-kansallisia-ja-euroopan-laajuisia-haasteita/ https://politiikasta.fi/kenen-yhteisot-kriisit-ja-muuttuva-maailma/