Politiikantutkimus: metsät ja maat politiikan kynsissä

Luonto on talouden ja politiikan väline, kun puhutaan esimerkiksi metsien hakkuista ja maankäytöstä. Talousmetsätkin ovat hiilinieluja ja osa ekosysteemiä, jonka hyvinvointia etenkin nuoret aikuiset ovat nousseet puolustamaan. Minkälaista metsä- ja maankäyttöpolitiikkaa syntyy suomalaisten normien ja kansainvälisten säädösten tiheikössä? Biotaloutta vai kuitupuukapitalismia?  https://politiikasta.fi/biotaloutta-vai-kuitupuukapitalismia/ Nuorten ilmastohuolet ja metsäpolitiikan tulevaisuus: https://politiikasta.fi/nuorten-ilmastohuolet-ja-metsapolitiikan-tulevaisuus/ Ipcc:n maankäyttö­raportin viesti ja suomalainen vastaanotto: https://politiikasta.fi/ipccn-maankayttoraportin-viesti-ja-suomalainen-vastaanotto/

Uskontotieteet: Maailmankatsomukset näkökulmana kestävyyshaasteisiin

Myös uskontotieteiden saralla pureudutaan nyt ympäristöön liittyviin kysymyksiin, kuten ympäristöahdistukseen sekä ihmisten ja eläinten väliseen suhteeseen. Uskontotieteet ja sen ”käsitteet ja näkökulmat voivat osaltaan edistää ymmärrystä erilaisten katsomuksellisten tekijöiden moninaisista kytköksistä aikamme kestävyyshaasteisiin.” Uskonnontutkimus, eläimet ja ympäristökysymys: https://katsomukset.fi/2020/02/19/uskonnontutkimus-elaimet-ja-ymparistokysymys/ Uskontotieteellinen ympäristötutkimus: https://katsomukset.fi/2020/02/10/uskontotieteellinen-ymparistotutkimus/ Ympäristöahdistus ja eksistentiaalinen resilienssi: https://katsomukset.fi/2020/02/17/ymparistoahdistus-ja-eksistentiaalinen-resilienssi/

Uskontotieteet: Digialustat uskomusten pelikenttänä

Digitaalinen todellisuus tuo uusia ulottuvuuksia katsomusten kentälle. Teknologia auttaa avartamaan maailmankuvaa, kun kohtaamisia ja kokemuksia voidaan luoda virtuaalisesti. Samalla myös elämän ja kuoleman kysymykset saavat uusia tulkintoja digitaalisessa maailmassa. Ateism på youtube – konsumera istället för att organisera? https://katsomukset.fi/2020/06/24/ateism-pa-youtube-konsumera-istallet-for-att-organisera/ ”Pyhät Pikselit” – Katsomukset virtuaalimaailmoissa: https://katsomukset.fi/2020/04/01/pyhat-pikselit-katsomukset-virtuaalimaailmoissa/ ”Digiuskontoa” jäljittämässä: https://katsomukset.fi/2018/03/09/digiuskontoa-jaljittamassa/

Arkeologia: Digiaika tukemassa menneen rekonstruointia

Digitaaliset kasvorekonstruktiomenetelmät mahdollistavat kallojen pohjalta kasvojen luomisen ja tietokoneohjelmat auttavat tutkijoita määrittämään luiden pohjalta löytöjen sukupuolta ja ikää. Arkeologiassa yhdistyvät satoja vuosia vanhat löydöt ja mallintamisen huipputeknologia. Digitalisoitujen aineistojen kautta pääsee myös matkalle menneeseen Suomeen. Kasvot Vöyrin Käldamäen rautakautiselle tytölle: https://kalmistopiiri.fi/2018/01/17/kasvot-voyrin-kaldamaen-rautakautiselle-tytolle/ Tietokoneohjelmat luuanalyysin apuna – OSA 1: Sukupuoli ja ikä: https://kalmistopiiri.fi/2020/04/19/tietokoneohjelmat-luuanalyysin-apuna-osa-1-sukupuoli-ja-ika/ Digitaalisia aineistoja Suomen arkeologiasta ja historiasta: … Lue lisää

Yhteiskunta, ympäristö ja maantiede: Tiedon ja ihmisten liikkuvuus osana digimaailmaa

Internetissä saatavilla oleva tieto vaikuttaa ihmisten liikkeisiin ja muuttopäätöksiin sekä kotoutumisprosesseihin. Tieto liikuttaa ihmisiä, mutta se liikkuu myös saumattomasti virtuaalitodellisuudessa yli valtioiden rajojen. Tätä hyödyntävät muun muassa meemit, jotka valjastavat käyttöönsä huumorin koulutuksellisiin tarkoituksiin. Digitalisaatio turvapaikanhakijoiden kotoutumisessa ja muuttopäätöksissä: https://www.versuslehti.fi/tiededebatti/digitalisaatio-turvapaikanhakijoiden-kotoutumisessa-ja-muuttopaatoksissa/ Internet Memes and their Role in Environmental Communication: https://www.versuslehti.fi/gradusta-asiaa/internet-memes-and-their-role-in-environmental-communication/

Etniset suhteet ja muuttoliikkeet: Digitaalisen maailman kulttuuriset rajat

Internet nähdään usein demokratisoivana alustana, jossa tieto, taide ja muut vaikutteet voivat levitä vapaasti ja jossa kaikille on tarjolla jotain. Marginalisoitujen väestöryhmien ja vähemmistöjen kulttuurien ilmenemismuodot kohtaavat kuitenkin myös verkossa esteitä, mutta sieltä löytyy myös vertaistukea. Uhkaako digitalisaatio vähemmistöjen musiikkikulttuuria? https://liikkeessaylirajojen.fi/uhkaako-digitalisaatio-vahemmistojen-musiikkikulttuuria/ Vihapuhetta ja vertaistukea – nettikeskustelut tutkimusaineistona: https://liikkeessaylirajojen.fi/vihapuhetta-ja-vertaistukea-nettikeskustelut-tutkimusaineistona/ Suomen venäjänkieliset asukkaat ja medioitumisen haaste: https://liikkeessaylirajojen.fi/suomen-venajankieliset-asukkaat-ja-medioitumisen-haaste/