Politiikantutkimus: metsät ja maat politiikan kynsissä

Luonto on talouden ja politiikan väline, kun puhutaan esimerkiksi metsien hakkuista ja maankäytöstä. Talousmetsätkin ovat hiilinieluja ja osa ekosysteemiä, jonka hyvinvointia etenkin nuoret aikuiset ovat nousseet puolustamaan. Minkälaista metsä- ja maankäyttöpolitiikkaa syntyy suomalaisten normien ja kansainvälisten säädösten tiheikössä? Biotaloutta vai kuitupuukapitalismia?  https://politiikasta.fi/biotaloutta-vai-kuitupuukapitalismia/ Nuorten ilmastohuolet ja metsäpolitiikan tulevaisuus: https://politiikasta.fi/nuorten-ilmastohuolet-ja-metsapolitiikan-tulevaisuus/ Ipcc:n maankäyttö­raportin viesti ja suomalainen vastaanotto: https://politiikasta.fi/ipccn-maankayttoraportin-viesti-ja-suomalainen-vastaanotto/

Uskontotieteet: Maailmankatsomukset näkökulmana kestävyyshaasteisiin

Myös uskontotieteiden saralla pureudutaan nyt ympäristöön liittyviin kysymyksiin, kuten ympäristöahdistukseen sekä ihmisten ja eläinten väliseen suhteeseen. Uskontotieteet ja sen ”käsitteet ja näkökulmat voivat osaltaan edistää ymmärrystä erilaisten katsomuksellisten tekijöiden moninaisista kytköksistä aikamme kestävyyshaasteisiin.” Uskonnontutkimus, eläimet ja ympäristökysymys: https://katsomukset.fi/2020/02/19/uskonnontutkimus-elaimet-ja-ymparistokysymys/ Uskontotieteellinen ympäristötutkimus: https://katsomukset.fi/2020/02/10/uskontotieteellinen-ymparistotutkimus/ Ympäristöahdistus ja eksistentiaalinen resilienssi: https://katsomukset.fi/2020/02/17/ymparistoahdistus-ja-eksistentiaalinen-resilienssi/