Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Uskontotieteet: Digialustat uskomusten pelikenttänä

Digitaalinen todellisuus tuo uusia ulottuvuuksia katsomusten kentälle. Teknologia auttaa avartamaan maailmankuvaa, kun kohtaamisia ja kokemuksia voidaan luoda virtuaalisesti. Samalla myös elämän ja kuoleman kysymykset saavat uusia tulkintoja digitaalisessa maailmassa. Ateism på youtube – konsumera istället för att organisera? https://katsomukset.fi/2020/06/24/ateism-pa-youtube-konsumera-istallet-for-att-organisera/ ”Pyhät Pikselit” – Katsomukset virtuaalimaailmoissa: https://katsomukset.fi/2020/04/01/pyhat-pikselit-katsomukset-virtuaalimaailmoissa/ ”Digiuskontoa” jäljittämässä: https://katsomukset.fi/2018/03/09/digiuskontoa-jaljittamassa/

Arkeologia: Digiaika tukemassa menneen rekonstruointia

Digitaaliset kasvorekonstruktiomenetelmät mahdollistavat kallojen pohjalta kasvojen luomisen ja tietokoneohjelmat auttavat tutkijoita määrittämään luiden pohjalta löytöjen sukupuolta ja ikää. Arkeologiassa yhdistyvät satoja vuosia vanhat löydöt ja mallintamisen huipputeknologia. Digitalisoitujen aineistojen kautta pääsee myös matkalle menneeseen Suomeen. Kasvot Vöyrin Käldamäen rautakautiselle tytölle: https://kalmistopiiri.fi/2018/01/17/kasvot-voyrin-kaldamaen-rautakautiselle-tytolle/ Tietokoneohjelmat luuanalyysin apuna – OSA 1: Sukupuoli ja ikä: https://kalmistopiiri.fi/2020/04/19/tietokoneohjelmat-luuanalyysin-apuna-osa-1-sukupuoli-ja-ika/ Digitaalisia aineistoja Suomen arkeologiasta ja historiasta: … Lue lisää

Yhteiskunta, ympäristö ja maantiede: Tiedon ja ihmisten liikkuvuus osana digimaailmaa

Internetissä saatavilla oleva tieto vaikuttaa ihmisten liikkeisiin ja muuttopäätöksiin sekä kotoutumisprosesseihin. Tieto liikuttaa ihmisiä, mutta se liikkuu myös saumattomasti virtuaalitodellisuudessa yli valtioiden rajojen. Tätä hyödyntävät muun muassa meemit, jotka valjastavat käyttöönsä huumorin koulutuksellisiin tarkoituksiin. Digitalisaatio turvapaikanhakijoiden kotoutumisessa ja muuttopäätöksissä: https://www.versuslehti.fi/tiededebatti/digitalisaatio-turvapaikanhakijoiden-kotoutumisessa-ja-muuttopaatoksissa/ Internet Memes and their Role in Environmental Communication: https://www.versuslehti.fi/gradusta-asiaa/internet-memes-and-their-role-in-environmental-communication/

Etniset suhteet ja muuttoliikkeet: Digitaalisen maailman kulttuuriset rajat

Internet nähdään usein demokratisoivana alustana, jossa tieto, taide ja muut vaikutteet voivat levitä vapaasti ja jossa kaikille on tarjolla jotain. Marginalisoitujen väestöryhmien ja vähemmistöjen kulttuurien ilmenemismuodot kohtaavat kuitenkin myös verkossa esteitä, mutta sieltä löytyy myös vertaistukea. Uhkaako digitalisaatio vähemmistöjen musiikkikulttuuria? https://liikkeessaylirajojen.fi/uhkaako-digitalisaatio-vahemmistojen-musiikkikulttuuria/ Vihapuhetta ja vertaistukea – nettikeskustelut tutkimusaineistona: https://liikkeessaylirajojen.fi/vihapuhetta-ja-vertaistukea-nettikeskustelut-tutkimusaineistona/ Suomen venäjänkieliset asukkaat ja medioitumisen haaste: https://liikkeessaylirajojen.fi/suomen-venajankieliset-asukkaat-ja-medioitumisen-haaste/

Perhe- ja läheissuhteet: Digitaalisen kanssakäymisen vaikutus suhteisiin

Aistikokemusten merkitys sosiaalisissa suhteissa on korostunut uudella tavalla pandemia-aikana, kun ne ovat lähes hävinneet etäyhteydenpidon myötä. Suhteissa on nimittäin pitkälti kyse myös näkymättömistä ja vaikeasti kuvailtavista asioista, jotka luovat yhteenkuuluvuutta. Erilaiset digitaaliset apuvälineet määrittelevät uudelleen myös perheen sisäisiä suhteita. Digiteknologia auttaa ylläpitämään perhesuhteita mutta keskittää valtaa: https://www.perheyhteiskunta.fi/2021/02/03/digiteknologia-auttaa-yllapitamaan-perhesuhteita-mutta-keskittaa-valtaa/ Ystävien virtuaalisista illanistujaisista jää puuttumaan jotain tärkeää: https://www.perheyhteiskunta.fi/2020/05/14/ystavien-virtuaalisista-illanistujaisista-jaa-puuttumaan-jotain-tarkeaa/?fbclid=IwAR2xk_VlZrS_PPiGwi6lL3Iqe1tKjaV7Hj5KYPCejCFwgVGUUw7e9jQcBtM

Sosiologia: Mille digitaalisille palveluille avaamme oven tietoihimme?

Terveyteen liittyvät sovellukset keräävät meistä dataa, josta emme edes aina ole tietoisia. Suhde palveluihin rakentuu hiljalleen luottamuksen ja vuorovaikutuksen pohjalle ja kuluttajan roolissa jaamme sovelluksia käyttäessämme tietoja itsestämme. Älykkäät palvelut ovat myös hiipineet koteihin – miten se vaikuttaa kodin sisäisiin ihmissuhteisiin? Syöpäpotilaan digisovellus kysyy vointia ja kerää yritykselle rahanarvoista tietoa: https://ilmiomedia.fi/artikkelit/syopapotilaan-digisovellus-kysyy-vointia-ja-keraa-yritykselle-rahanarvoista-tietoa/ Kuukautissovellukset ja nimenomainen suostumus: … Lue lisää

Politiikan tutkimus: Valta, vastuu ja viestinnälliset oikeudet

Erilaiset virtuaalialustat ovat muodostuneet politiikan välineiksi tällä vuosituhannella – kysymykset vastuusta ovat kuitenkin selviä vastauksia vailla. Miten yksityinen voitontavoittelu ohjaa alustojen kehitystä? Kuinka varmistetaan digiaikana jokaisen viestinnällisten oikeuksien toteutuminen? Digitaalisten media-alustojen valta ja vastuu: https://politiikasta.fi/digitaalisten-media-alustojen-valta-ja-vastuu/ Episteemiset oikeudet kuuluvat kaikille: https://politiikasta.fi/episteemiset-oikeudet-kuuluvat-kaikille/ Onko sosiaalinen media alusta totuudenjälkeisyydelle? https://politiikasta.fi/onko-sosiaalinen-media-alusta-totuudenjalkeisyydelle/