Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Pelit & oppiminen

Abstract collage

Näytöllä loistaa toistaiseksi viimeinen peliteemainen annos tutkittua tietoa. Sisältöpaketti antaa maistiaisen tulevasta teemasta yhdistämällä pelit oppimisen, tutkimuksen ja koulutuksen tukemiseen. Pakettiin on koottu muun muassa esimerkkejä siitä, mitä lautapeliä pelaamalla voidaan tutkia ja miten korttipelillä voidaan havainnollistaa lapsille ja nuorille disinformaation leviämistä.  Politiikasta  Eriarvoisuus rapauttaa empatiaa – pitäisikö köyhyyden vähentämisen lisäksi rajoittaa rikkautta?  “Pelin alkuvaiheissa … Lue lisää

Pelit ja identiteetti

Abstract collage

Miten pelaaminen vaikuttaa yksilöön? Kuinka eriarvoisuus näkyy pelimaailmassa?  Viides peliteemainen sisältöpaketti tarkastelee pelaamisen ja identiteetin sitoutumista toisiinsa, ja millaisia mahdollisuuksia pelit tarjoavat yksilölle minäkuvansa muovaamiseen. Identiteetin rakentuessa pelien ympärille herää myös huoli pelaamisen vaikutuksista erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin.      Pelien eettisyys ja peliyhteisöt olivat esillä myös 20.1.2022 Tieteiden yössä järjestetyssä Raha-Peli-Illassa, jonka tallenne löytyy … Lue lisää

Raha, pelit & yhteiskunta

Abstract collage

Kun toisen riippuvuudella voidaan tehdä hyvää, mikä on oikeutettua? Entä mitä on seurannut pelikiellon rikkomisesta 1600-luvulla? Neljännessä peliteemaisessa sisältöpaketissa tutustutaan rahapelien ja pelaamisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.  Peli-teemaiset monitieteiset paketit pohjustavat tänään 20.1.järjestettävää Tieteiden yön tapahtumaa “RAHA-PELI-ILTA”. Tapahtuma järjestetään etänä ja voit seurata sitä Allegra Lab Helsinki-youtube-kanavalla ja Tieteiden yön Liveto-alustalla. Ilmiö Hyvikset ja pahikset – eli … Lue lisää

Pelit, riippuvuus & peliriippuvuus

Abstract collage

Väkivaltaiset ja koukuttavat videopelit ovat herättäneet keskustelua jo vuosikymmenten ajan. Pelien kehitys on mahdollistanut yhä aktiivisempaa vuorovaikutusta pelin ja pelaajan välillä, mutta muutos nähdään myös ongelmallisena.  Miten teknologian massatuotanto ja pelien kulutuksen kasvu ovat vaikuttaneet peliriippuvuusongelmiin? Entä miksi juuri väkivaltaiset pelit nousevat usein pelikohujen keskiöön?  Peli-teemaiset monitieteiset paketit pohjustavat 20.1.2022 järjestettävää Tieteiden yön tapahtumaa “RAHA-PELI-ILTA”. … Lue lisää

Pelit, sukupuoli & somekohut

Abstract collage

Käynnissä on hiljainen vallankumous, joka muuttaa pelimaailmaa. Perinteisesti miesten alueena pidetty peliala on muuttumassa moninaisemmaksi, jonka seurauksena sosiaalisessa mediassa käydään ajoittain kärjistyvää keskustelua.  Vuoden toisessa teemapaketissa käsitellään sukupuolta ja sukupuoliroolien haastamisesta seuranneita somekohuja. Miksi naishahmojen väkivaltaisuus on kammoksuttavampaa kuin miesten? Mitä tarkoittavat Gamergate ja callout-kulttuuri?  Peli-teemaiset monitieteiset paketit pohjustavat 20.1.2022 järjestettävää Tieteiden yön tapahtumaa “RAHA-PELI-ILTA”. … Lue lisää

Uskonto & pelit

Abstract collage

Kun luodaan uusi pelimaailma, mitä tapahtuu uskonnolle?  Vuoden 2022 ensimmäinen Tutkitusti-sisältöpaketti kokoaa yhteen kolme artikkelia, joissa pohditaan uskonnon paikkaa videopeleissä, moraalia ja kuka saa päättää millaiset esitystavat ovat hyväksyttäviä. Peli-teemaiset monitieteiset paketit pohjustavat 20.1.2022 järjestettävää Tieteiden yön tapahtumaa “RAHA-PELI-ILTA”. Teologia.fi  Uskontoteemoja sisältävät videopelit tarjoavat alustan uskontokritiikille “Pelit eivät ole vapaita yhteiskunnallisen tai kulttuurisen keskustelun teemoista … Lue lisää

Tieteen rahoitus

Abstract collage

Tiedekäsitykset, pilalla? Tiedejulkaiseminen, pilalla? Rahoitus, pilalla? Viimeisessä raha -sisältöpaketissa puhutaan vihdoin tieteen rahoituksesta. Mikä tiedekustantamisessa mättää? Miten tiedekäsitysten muutos liittyy keskusteluun tieteen rahoituksesta? Miksi laadukasta yleistajuista tiedettä tehdään ilmaistyönä? Politiikasta ”Supervoittoja havitteleva tieteellinen kapitalismi uhkaa näivettää tieteen tuotannon länsimaissa.” Emilia Palonen kirjoittaa Politiikasta-julkaisun tekstissä 13.11.2017 tiedejulkaisemisen ja tiedekustantamisen tilasta uusia mahdollisuuksia pohtien. Alusta           ”Akuutti … Lue lisää

Raha & Pelaaminen

Abstract collage

Arvotaan seitsemän numeroa ja kolme yleistajuista tiedeartikkelia! Neljäs raha-aiheinen sisältöpaketti käsittelee rahaa ja pelaamista. Onko yhteiskunta peli, jossa pienituloinen voi voittaa vain lottoamalla? Kuinka rahapelaaminen ilmiönä kytkeytyy etiikkaan ja eriarvoisuuteen? Antroblogi        ”Kun rahapelien tuotoilla tuetaan kulttuuria ja urheilua, josta hyötyvät etupäässä hyväosaiset ja keskiluokka, voidaan kärjistäen sanoa rahapelien olevan yhteiskunnallinen tulonsiirto huono-osaisilta hyväosaisille.” Juuso Koponen … Lue lisää

Raha, julkisuus & yksityisyys

Abstract collage

Paljonko naapurisi tienaa? Verotietopäivän kynnyksellä on otollista pohtia rahan suhdetta yksityiseen ja julkiseen. Kuinka ruoka-avun jonotus asettaa köyhyyden esille julkiseen tilaan? Miten joulua markkinoidaan maailman tulopyramidin huipulla? Onko julkisuuslaki ajan tasalla? Versus ”Nykyjärjestelmässä yhteiskunnan vähävaraisemmat ryhmät ovat pakotettuja seisomaan julkisella paikalla kuin estradilla.” Sara Haapanen kirjoittaa Versuksen 15.6.2018 artikkelissa gradunsa pohjalta leipäjonon ja julkisen tilan … Lue lisää

Raha, kulutus & Eriarvoisuus

Abstract collage

Marraskuun alun merkeissä kolmas rahapaketti lienee paikallaan! Tällä kertaa aiheena on raha, kulutus ja eriarvoisuus. Millaisia myyttejä verotietojen fetisointi kannattelee? Onko eriarvoisuudella vaikutuksia empatiaan? Onko riippuvuus kapitalistisen järjestelmän oire? Antroblogi ”Rahaliikenteen merkityksen korostaminen mystifioi yhteiskunnallista todellisuutta. Iltapäivälehtien ideologisissa pilvilinnoissa hyvinvointipalvelujen tuotantoprosessi saa väistyä niiden rahoituksen tieltä. Valuutan virtuaalinen liike takaa yhteiskunnan huomisen kuin joskus muinoin … Lue lisää