Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Mitä kuuluu demokratialle?

BY: POLITIIKASTA BY: Presidentinvaalien tulos ei ollut suuri yllätys, suorassa kansanvaalissa valittiin harvinaisen yksimielisesti. Demokratian vahvuus punnitaan kuitenkin sen kyvyssä turvata yhdenvertaisen poliittisen osallisuuden edellytykset myös haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille. ”Tällä kriteerillä suomalainen, kuten moni muukin demokratia, näyttää vahvasti syrjäytyneeltä, mikä voi aiheuttaa monenlaisia uhkia sen kestävyydelle.” Tutkijat Leena Malkki ja Hanna Wass kartoittavat nuorten syrjäytymistä koskevien … Lue lisää

Kultaisen ajan retoriikka kukoistaa politiikassa

BY: POLITIIKASTA BY: Suomi takaisin -retoriikka perustuu myyttiin, jonka mukaan suomalaisella kansalla on olemassa ihannetila, joka on menetetty tai vasta tuloillaan. Siihen palaaminen edellyttää kansallisen yhteisön rajaamista uudelleen. Ihannetilaa haikaileva palingeneettinen myytti on fasismin tärkeä tunnusmerkki. Populismin ja fasismin yhteyksiä ja eroja valaisee akatemiatutkija Oula Silvennoinen (FT) Politiikasta-verkkolehden artikkelissa. ”Populistien ja fasistien läheinen yhteys kumpuaa … Lue lisää

Suomalainen EU-keskustelu

BY: POLITIIKASTA BY: Suomalainen EU-keskustelu on laimeaa ja täynnä fraaseja, mikä avuksi? Eduskunnan keskustelussa Suomen sanotaan olevan sekä ”passiivinen että liian innokas”, ”iso isoissa asioissa ja pieni pienissä”. Usein viitataan ”Suomen etuun”, jolloin unohtuu se, ettei usein ole mitään yksiselitteistä koko maan etua. Yksi EU:ssa tehty päätös vaikuttaa viljelijöihin, toinen naisten asemaan ja kolmas matalapalkkaisiin … Lue lisää

Näytelmä nimeltä vaalit

BY: POLITIIKASTA, SOSIOLOGIA BY: Näytelmä nimeltä vaalit alkaa – tunnistatko roolit ja tarinat? Tutkijatohtori Johanna Vuorelma analysoi presidentinvaalien perinteisiä rooleja ja retoriikkaa Politiikasta-verkkolehden artikkelissa: Naisehdokkaat tarjoavat sydämen asiaa, miesehdokkaat asiantuntemusta ja kokemusta. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta puhuttaessa käytetään usein poliittista kiertoilmauksiin perustuvaa ”salakieltä”, jolloin epämääräisesti esitettyä näkökulmaa on vaikea vastustaa. Lue artikkeli täällä Välineitä vaalien … Lue lisää

Presidentinvaalit lähestyvät – poliittinen osallistuminen

BY: POLITIIKASTA BY: Presidentivaalit lähestyvät – koetko toteuttavasi velvollisuutesi vaaliuurnilla vai jätätkö äänestämättä poliittisena kannanottona? Poliittinen osallistuminen on paljon monimutkaisempi ilmiö kuin julkisessa keskustelussa esitetään, siitä muistuttaa akatemiatutkija Hanna Wassin artikkeli nuorten äänestysaktiivisuudesta Politiikasta-verkkolehdessä vuodelta 2014. Lue artikkeli täällä TUTUSTUTHAN MYÖS YHTEISTYÖKUMPPANEIHIMME