Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Uuden poliittisen kulttuurin kynnyksellä

BY: POLITIIKASTA, ETIIKKA.FI, FAKTABAARI BY:  Kuva: Vimal Natarajan / Unsplash (CC0) Nuorten poliittisen passiivisuuden aika näyttää olevan ohi Greta Thunbergin toimiessa uuden ajan airuena. Tutustumme kevään Nuorisobarometrin tuloksiin, Thunbergin herättämiin kommentteihin sekä suomalaisen faktantarkistuksen tulevaisuuteen. “Myytti nuorten poliittisesta passiivisuudesta” Nuorison poliittista passivoitumista on pidetty viimeisen parinkymmenen vuoden ajan jopa demokratiaa uhkaavana kehityskulkuna. Ajatus passiivisesta nuorisosta … Lue lisää

Faktoja EU-keskusteluun

BY: FAKTABAARI, POLITIIKASTA BY:  Kolmenkymmenen vuoden takainen väite EU:n vaikutuksesta Suomen lainsäädäntöön näkyy edelleen uutisissa, vaikka se on osoitettu vääräksi.  Myytti EU:n vaikutuksesta Suomen lainsäädäntöön elää yhä Faktabaari sai tarkistuspyynnön Yle:n artikkelista ‘Enemmän valtaa kuin eduskunnalla’. Artikkeli kuuluu “Pimeyden ytimessä” -laajaan artikkelisarjaan, jossa kerrotaan Euroopan unionin toimintatavoista ja päätöksenteosta. Jutussa todetaan virheellisesti, että ”arvioiden mukaan … Lue lisää

Euroviisut ja etninen puhdistus

BY: HÄIRIKÖT-PÄÄMAJA, POLITIIKASTA BY:  Kuva: Voiman vastamainokset Israelin Euroviisuissa juhlitaan moniäänisyyttä, vapautta ja rakkautta palestiinalaisen kylän päälle rakennetussa messukeskuksessa. Palestiinalaisten oikeuksia ei kielletä, mutta niiden ei myöskään anneta toteutua. Lisäksi tarkastelemme säälin ja myötätunnon käsitteitä sodan kokemuksen seuraamisessa ja toisen kärsimyksen tuntemisessa. Kitkerät juhlat Euroviisujen teemoja ovat inkluusio, diversiteetti ja yhtenäisyys, mutta kilpailu pidetään Tel … Lue lisää

Notre Damen kunnostamiskeskustelu aikamme symbolina (osa II)

BY: POLITIIKASTA, ANTROBLOGI BY:  Notre Damen tulipalon saama huomio voi olla tärkeä askel kulttuuriperinnön yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtämiselle. Palon herättämään keskusteluun linkittyy myös muita merkityksiä ja laajempia yhteiskunnallisia ristiriitoja. Notre Dame ja eurooppalainen kulttuuriperintö Laaja ja nopea reaktio katedraalin paloon osoittaa, että Notre Dame ei ole pelkästään ranskalaisen kulttuuriperinnön symboli, vaan vahvasti myös merkityksiltään eurooppalainen ellei … Lue lisää

Tulevaisuuden puolueet ja katsaus menneeseen

BY: POLITIIKASTA, HYBRIS BY:  Kuva: Pixabay Puoluetoiminnan tärkein edellytys on yhteiskunnalliseksi koettu ristiriita, jota voidaan kutsua myös konfliktiksi. Millaisten yhteiskunnallisiksi koettujen ristiriitojen ympärille tulevaisuuden puolueet muodostuvat? Tutustumme myös 1930-luvun ristiriitaisiin tulevaisuuden näkymiin Suomessa. Puolueet vuonna 2019 Millaisia voisivat olla puolueet kymmenen vuoden päästä? Politiikasta-verkkolehden kirjoituksessa huhtikuulta tarkastellaan puolueiden kehitysmahdollisuuksia puoluetoiminnan edellytyksistä käsin ja verrataan niitä … Lue lisää

Itsestään selvä tasa-arvo

BY: POLITIIKASTA, ANTROBLOGI, KHELIDON  BY:  Tapa puhua tasa-arvosta itsestäänselvyytenä Suomessa rajaa tasa-arvon politiikan ulkopuolelle. Kiinnitämme huomion myös poliitikkojen sukupuolen käsittelyyn mediassa. Lisäksi tutustumme pukukoodiin yhteiskunnan kontrollin välineenä sekä antiikin Roomassa että nykyään. Tasa-arvo tyhjenee sukupuolesta suomalaisessa politiikassa Tapa puhua tasa-arvosta itsestäänselvyytenä rajaa kysymyksen naisten ja miesten tasa-arvosta politiikan ulkopuolelle. Tasa-arvon itsestäänselvyyden korostamisella on useita merkityksiä. … Lue lisää

Katsaus menneeseen vaalikauteen

BY: POLITIIKASTA, HÄIRIKÖT-PÄÄMAJA BY:  Jättääkö Sipilän hallitus strategisine ohjelmineen jälkeensä uudenlaisen tavan toimia? Palaamme myös tarkastelemaan viime eduskuntavaaleihin liittyviä vastamainoksia ja niiden saamia merkityksiä. Haasteita hallituksesta: Tulos tai ulos Millaisia tavoitteita Sipilän hallitus asetti eri politiikkasektoreilla, miten kyseiset tavoitteet saavutettiin, mikä edisti tai haittasi niiden saavuttamista ja mitä tavoitteiden toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä seuraa? Politiikasta-verkkolehden … Lue lisää

Järki ja tunteet politiikassa – miksi ihmiset ovat tyhmiä?

BY: POLITIIKASTA, AREIOPAGI, PERHEYHTEISKUNTA  BY:  Politiikassa kuohuttaa mönkään mennyt sote-uudistus. Onko vaalikausi riittävä laajojen rakenteellisten uudistusten tekemiseen? Näkökulmia kauskantoisen päätöksenteon edistämiseen ja järjen ja tunteiden rooliin politiikassa löytyy muun muassa politiikantutkimuksesta ja kognitiotieteestä. Tutustumme myös tunteiden tutkimukseen yhteiskuntatieteissä. Vaalikaudet ylittävän päätöksenteon vaikeus – järki ja tunteet politiikassa Vaalikausien takia edustukselliseen demokratiaan liittyy päätöksenteon lyhytjännitteisyys. Avain … Lue lisää

Demokratiaa ei ole ilman ihmisoikeuksien tunnustamista

BY: LIIKKEESSÄ YLI RAJOJEN, POLITIIKASTA BY:  Demokratian nimissä voidaan rajoittaa ihmisoikeuksien toteutumista, vaikka valtiot olisivat sitoutuneita kansainvälisiin sopimuksiin. Tämä on yksi demokratian paradokseista. Edustuksellisissa demokratioissa kriisiytetään puheella ihmisoikeuksia, joiden pitäisi juuri kriisitilanteissa antaa suojaa. Suomen perheenyhdistämispolitiikka voi traumatisoida pakolaisperheitä uudelleen Kotoutumista koskevissa keskusteluissa korostetaan kerta toisensa jälkeen turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten työllistymisen tärkeyttä. Tutkimuksen perusteella on … Lue lisää

Ihmisoikeudet tarkastelussa

BY: POLITIIKASTA, KALMISTOPIIRI BY:  Kuva: UN Geneva Human Rights and Alliance of Civilizations Room. Ludovic Courtès.  Lisenssi: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 Suomi hakee YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenyyttä kaudelle 2022–2024. Viime vuonna valmistauduttiin neuvoston määräaikaistarkasteluun. Kansainvälistä ihmisoikeustyötä tehdään myös forensisen arkeologian kentällä. Suomen ihmisoikeustilanteesta Suomen ihmisoikeustilanne oli esillä YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa viime keväänä. Julkinen tarkastelu … Lue lisää