Onko ihmisellä merkitystä?

BY: PERHEYHTEISKUNTA, LIIKKEESSÄ YLI RAJOJEN, AREIOPAGI BY:  Ystävyydet ovat usein ihmisille tärkeitä, läheisiä ja pitkäaikaisia ihmissuhteita. Tarkemmin katsottuna ystävyys kuitenkin pakenee selkeitä määrittelyitä. Tarkastelemme ystävyyden piirteitä ja tutustumme Suomesta oleskeluluvan saaneiden pakolaisten kokemuksiin perheen erossaolosta. Pohdimme lisäksi filosofista kysymystä: onko ihmisellä merkitystä massiivisessa universumissa? “Johdatus ystävyyden ajattelemiseen” Miten ystävä eroaa kaverista, tuttavasta, kollegasta, seurustelukumppanista, elämänkumppanista, … Lue lisää

Muistelun rituaalit auttavat hahmottamaan tulevaisuutta

BY: KATSOMUKSET, PERHEYHTEISKUNTA, PYHIINVAELLUKSIA BY:  Lokakuun lopuksi hiljennymme tarkastelemaan edesmenneiden muistelun rituaaleja ja pohdimme perheen merkitystä. Luomme myös katsauksen Halloweenin juuriin: Satokauden päätteeksi muinaiset keltit tekivät nauriista lyhtyjä ja kattoivat pöytään paikan myös edesmenneelle perheenjäsenelle ”Perinteisiä ja persoonallisia muistelun rituaaleja” Hautajaisrituaalit ja muut kuoleman jälkeiset tapahtumat auttavat kanavoimaan tunteita ja ymmärtämään tunteiden ja muistamisen merkitystä. … Lue lisää

Perustulo pintaa syvemmältä ja toiveita poliitikoille

BY: ANTROBLOGI, PERHEYHTEISKUNTA BY:  Argumentit perustulon puolesta ja sitä vastaan paljastavat paljon keskustelijoiden maailmankuvasta ja ihmiskäsityksestä. Tutustumme myös suomalaisten yksinasuvien tarpeisiin sekä perheellisten toiveisiin poliitikoille. Perustulokeskustelu paljastaa ihmiskuvan Perustulosta on käyty viime vuosina paljon keskustelua, mutta aihetta on pohdittu jo vuosisatoja. Argumentit perustulon puolesta ja sitä vastaan paljastavat paljon keskustelijoiden maailmankuvasta ja ihmiskäsityksestä. Juuso Koponen … Lue lisää

Järki ja tunteet politiikassa – miksi ihmiset ovat tyhmiä?

BY: POLITIIKASTA, AREIOPAGI, PERHEYHTEISKUNTA  BY:  Politiikassa kuohuttaa mönkään mennyt sote-uudistus. Onko vaalikausi riittävä laajojen rakenteellisten uudistusten tekemiseen? Näkökulmia kauskantoisen päätöksenteon edistämiseen ja järjen ja tunteiden rooliin politiikassa löytyy muun muassa politiikantutkimuksesta ja kognitiotieteestä. Tutustumme myös tunteiden tutkimukseen yhteiskuntatieteissä. Vaalikaudet ylittävän päätöksenteon vaikeus – järki ja tunteet politiikassa Vaalikausien takia edustukselliseen demokratiaan liittyy päätöksenteon lyhytjännitteisyys. Avain … Lue lisää

Ansaitaanko turvapaikka oikeanlaisella tarinalla?

BY: KERTOMUKSEN VAARAT, PERHEYHTEISKUNTA BY:  Tarinat välineellistyvät myös turvapaikkapolitiikassa ja turvapaikanhakijoita käsittelevässä journalismissa – joko kertojien tai lukijoiden käytössä. Tarkastelemme kertomusmuodon voimaa, sekä tutustumme tutkijan silmin teokseen Karkotetut – Mitä heille tapahtuu? (2016). Turvapaikkapolitiikkaa voi kritisoida tarinoimatta Kertomuksen vaarat -tutkimusprojektissa selvitetään, miksi ja miten kertomuksesta on tullut hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallistumista määrittävä muoto, mitä riskejä … Lue lisää

Lapsettoman iäkkään elämään ei löydy valmista käsikirjoitusta

BY: Perheyhteiskunta BY: Joulu on vahvasti perhesidonnainen juhla. Mutta jos ikääntyvä ihminen on lapseton, kenen kanssa hän viettää joulua? Ikääntyneiden yksinäisyyttä koskevassa tutkimuksessa on havaittu, että lapsettomuuden kokemus nousee pintaan etenkin pyhinä, joita muut viettävät perheidensä kanssa. Toisaalta elämä ilman jälkeläisiä voi tuoda myös vapautta ja olla voimavara, kuten tutkija Elisa Tiilikainen kirjoittaa. Tämän päivän … Lue lisää