Tutkijuuden rajat

BY: ALUSTA, ETIIKKA.FI, ANTROBLOGI BY:  Tutkimus ja tiede eivät redusoidu ongelmanratkaisun keinoiksi, vaikka niitä usein lähestytään sellaisina. Vaikuttavuusvaatimuksia, tulevaisuuden tutkijarobotteja ja kirjojen merkitystä opiskelijakirjaston imagolle pohditaan ihmistieteiden ja etiikan näkökulmasta. Miten yhteiskuntatieteellinen tutkimus vaikuttaa? Tutkimukselle esitetään vaatimuksia yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja relevanssista poliittiselle päätöksenteolle. Kysymys yhteiskuntatieteellisen tiedon käytöstä ei ole uusi. Edellinen vaikuttavuuspuheen korkeasuhdanne virisi toisen maailmansodan … Lue lisää

Koulutusjärjestelmä ja Martti Luther – merkittävimmät suomalaiset ilmiöt

BY: LIIKKEESSÄ YLI RAJOJEN, AREIOPAGI BY:  Kuva: K. E. Hellman Koulujärjestelmämme on verrattain tasa-arvoinen, ja sen juuret ja arvostus ovat syvällä luterilaisuuden kulttuurissa. ”Maahanmuuttajien lapset suomalaisissa kouluissa” Suomalainen koulutusjärjestelmä on tutkimuksen perusteella verrattain tasa-arvoinen. Tasa-arvoisuus ja myöhäinen valikoituminen yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen tekevät suomalaisesta koulutusjärjestelmästä hyvän erityisesti maahanmuuttajien lasten kannalta. Maahanmuuttajavanhempien vaikeudet suomalaisilla työmarkkinoilla vaikeuttavat kuitenkin … Lue lisää

Millaisia olivat nuorten ammattihaaveet 60 vuotta sitten?

“Mikä sinusta tulee isona? Koulutus- ja ammattisuunnitelmat 1950–60-luvun Helsingissä” ”Autonasentajan ammatti on tulevaisuuden ala, koska niin kauan kuin autoja on, niin työtä riittää”, järkeili eräs 15-vuotias kansakoulupoika 1950-luvun alussa. Tulevaisuutta piti ennakoida jo silloin. 1960-luvulla Suomi kaupungistui ja teollistui, ja eniten lisääntyivät työt yksityisissä ja julkisissa palveluissa. Koulutus palkittiin paremmin kuin koskaan, mutta osasivatko nuoret … Lue lisää

Uskonto yliopistossa

BY: ALUSTA, TEOLOGIA.FI, PYHIINVAELLUKSIA BY:  Kuva: K. E. Hellman Millaiset ovat yliopisto-opettajien maailmankuvat eri tiedekunnissa? Miten teologia sopii osaksi uskonnollisesti puolueettoman valtion ylläpitämää tieteellistä yliopistoa ja mikä on sen tieteellinen merkitys? Millaista tietoa maailmasta tarjoaa ala, “joka ei millään tavalla liity ajankohtaisiin aiheisiin”? “Mitä yliopisto-opettajat ajattelevat uskonasioista?” Suomalaiset kuuluvat edelleen pääosin evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta heistä suurin … Lue lisää

Kysymyksiä koulutuksen tasa-arvoisuudesta

BY: LIIKKEESSÄ YLI RAJOJEN; PERHE, SUHTEET JA YHTEISKUNTA; ILMIÖ BY:  Koulutus luo hierarkioita maahanmuuttajiin suhtautumisessa, ja koulutuksen tasa-arvoisuus on vaakalaudalla syrjäseuduilla, joissa pitkät välimatkat vaikeuttavat opiskelua. Näkökulmia korkeakoulutukseen liittyviin mielikuviin, ihmisten väliseen luottamukseen ja mahdollisiin tasa-arvoa lisääviin ratkaisuihin tarjoavat useat tutkimukset. “Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat eivät ole pelkkä työelämäkysymys” Muista maahanmuuttajaryhmistä puhutaan yleisesti yhteiskunnallisessa, kulttuurillisessa ja sosiaalisessa … Lue lisää

Opintojen tasavertaisuuden asialla – arvioinnilla on kauaskantoisia seurauksia

“Kriteerit puntarissa” Arviointi herättää vilkasta keskustelua etenkin keväisin, kun peruskoulun ja lukion päättävät saavat todistuksensa. Arvioinnilla on kauaskantoisia seurauksia oppilaan ja opiskelijan tulevaisuuden kannalta. Se vaikuttaa käsityksiin itsestä oppijana ja auttaa ymmärtämään omia vahvuuksia ja osaamista. Arvioinnin tehtävänä on myös kertoa saavutetusta osaamistasosta, ja se vaikuttaa jatko-opintoväylän valintaan. Perusopetuksen päättövaiheen arvosanoilla hakeudutaan toisen asteen opintoihin … Lue lisää