Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

XIV: Britannian euroskeptisyyden historia

BY: Faktabaari BY:  XIV: Britannian euroskeptisyyden historia Faktabaarin kolmeosaisen “Brexitin jälkipyykki” -juttusarjan ensimmäisessä osassa käsitellään Britannian euroskeptisyyden historiaa. Juttusarja sai kimmokkeen Faktabaarin osallistumisesta Eurooppalaisen Suomen “Vaadi faktat” -vaalipaneeliin Tampereella huhtikuussa 2019. Keskustelun pohjalta Faktabaari päätti selvittää, millainen rooli Britannian omalla poliittisella historialla, väärin tiedoin kampanjoimisella ja Venäjän informaatiovaikuttamisella oli asiaan. Sarjan toinen osa käsittelee Venäjän … Lue lisää

XIII: Erossa perheestä

BY: Liikkeessä yli rajojen BY:  XIII: Erossa perheestä Joulu on usein aikaa, jolloin ihmiset kokoontuvat yhteen läheisimpiensä kanssa. Yhteiskunnalliset konfliktit hajottavat perheitä joskus hyvin pysyvällä tavalla, eikä kokoontuminen läheisten kanssa ole aina mahdollista. Kotimaasta pakeneminen, pitkät pakomatkat ja mahdolliset paluumuutot vaativat pakolaisilta jatkuvaa sopeutumista uusiin ympäristöihin. Liikkeessä yli rajojen -blogin kirjoitus perustuu 40 haastatteluun, joissa … Lue lisää

XII: Jonne on tullut jäädäkseen

BY: Antroblogi BY:  XII: Jonne on tullut jäädäkseen Kouluikäisten lasten ja nuorten kielessä sana “jonne” pitää pintansa. Mitä tuo sana tarkoittaa, ja millaisia sävyjä sen sosiaaliseen merkitykseen sisältyy? AntroBlogin Jenna Honkanen haastatteli kouluikäisiä lapsia jonneudesta. Jutussa sivutaan jonnen ominaisuuksia ja asemaa kouluyhteisössä, termin alkuperämyyttejä sekä jonneutta sosiaalisena ilmiönä. Joulukuussa 2019 Tutkitusti-hankkeessa nostetaan esiin yhteistyökumppaneiden valitsemia … Lue lisää

XI: Keitä ovat hämäläiset?

BY: Kalmistopiiri BY:  XI: Keitä ovat hämäläiset? Ihmisiä on kautta aikojen kiinnostanut kysymys siitä keitä me olemme ja mistä me tulemme. Muinais-DNA-tutkimukset pyrkivät vastaamaan juuri näihin kysymyksiin. Uudet luonnontieteelliset menetelmät ovat myös mullistamassa arkeologiaa, sillä niiden avulla saadaan täysin uudenlaista tietoa menneisyydestä. Ne myös nostavat esille menneisyyden yksilöitä tavalla, joka ei aikaisemmin ole ollut mahdollista. … Lue lisää

X: Ajatuksia totuuden jälkeisestä ajasta

BY: areiopagi BY:  X: Ajatuksia totuuden jälkeisestä ajasta ”Tietoa on enemmän kuin koskaan ennen, mutta tyhmyys vain tuntuu tiivistyvän”, toteaa uskonnonfilosofian tohtorikoulutettava Lari Launonen. Popularisoijien omia agendoja, arviointiprosesseissa todettuja ongelmia ja tieteen politisoitumista on käytetty perusteina olla arvostamatta tiedettä. Ihmiset ovat koulutetumpia kuin koskaan ennen, mutta näyttävät jaksavan pureutua väitteiden totuuden pohtimiseen melko huonosti. Areiopagin podcastissa … Lue lisää

IX: Vihreän kasvun mahdollisuudesta

BY: Versus BY:  Vuonna 2019 on puhuttu paljon kansantalouksien ja yksityishenkilöiden aineellisen kulutuksen vähentämisestä osana ilmastonmuutoksen hillintää. Versus-verkkolehden vuoden luetuin juttu ”Onko irtikytkentä realistinen tavoite Suomelle?” perustuu Alue ja Ympäristö -lehdessä julkaistuun vertaisarvioituun artikkeliin. Julkisessa keskustelussa toivotaan, vaaditaan ja edistetään talouskasvua päivittäin. Samaan aikaan kansantalouksien ympäristökuormitus ja luonnonvarojen käyttö ovat ekologisesti kestämättömällä tasolla. Talouskasvu olisi … Lue lisää

VIII: Mistä puhumme, kun puhumme uskonnottomuudesta?

BY: Katsomukset BY:  VIII: Mistä puhumme, kun puhumme uskonnottomuudesta? Yhä edelleen enemmistö suomalaisista kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Merkittävän kristillisen juhlan kynnyksellä on hyvä nostaa esiin se, että Suomessa on myös iso joukko ihmisiä, jotka ovat tilastojen perusteella uskonnottomia. Keitä he ovat? Aihetta avataan Helsingin yliopiston uskontotieteen yliopistonlehtori Teemu Tairan artikkelissa, joka on Katsomukset-sivuston vuoden toiseksi luetuin … Lue lisää

VII: Voiko ilmastohuoli vaikuttaa syntyvyyteen?

BY: Perheyhteiskunta BY:  VII: Voiko ilmastohuoli vaikuttaa syntyvyyteen? Kulunut vuosi on nostanut esiin yhä voimistuvan huolen sekä syntyvyyden alenemisesta että ilmastonmuutoksesta. Väitöskirjatutkija Kitti Suoranta kirjoitti keväällä ennen eduskuntavaaleja aihepiiriä tunnustelevan tekstin Perheyhteiskunta-blogiin, jossa pohtii ilmastohuolen mahdollisia vaikutuksia syntyvyyteen. Voiko ilmastoahdistuksesta muodostua nuorille sukupolveen kytkeytyvä avainkokemus, joka tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa myös päätöksiin hankkia tai olla hankkimatta … Lue lisää

VI: Määrittelyvalta suomalaisessa politiikassa

BY: Politiikasta BY:  VI: Määrittelyvalta suomalaisessa politiikassa Eduskuntavaalit ovat olleet yksi vuoden 2019 keskeisiä teemoja politiikantutkimuksessa. Politiikasta-verkkolehden vuoden luetuin juttu on “Eduskuntavaalit perussuomalaisten linssin läpi”. Artikkelissa tutkijatohtori Johanna Vuorelma tarkastelee sitä määrittelyvaltaa, jota perussuomalaiset käyttää suomalaisessa politiikassa ja politiikan analyysissa. Politiikan julkisuudessa olennaista ei ole pelkästään agendavalta eli se, mitkä teemat nostetaan politiikan asialistalle, vaan … Lue lisää

V: Keppiä ja porkkanaa heikko-osaisille

BY: Hybris BY:  V: Keppiä ja porkkanaa heikko-osaisille Näin joulun alla on hyvä palauttaa mieleen se, milloin yhteiskunta on tarjonnut enemmän keppiä milloin porkkanaa yhteiskunnassa heikossa asemassa oleville yksilöille. Hybris-lehden artikkelissa ”Valvontaa ja piikkilankaa – Työlaitokset ja poikkeavuuden kontrolli” tarkastellaan Hyvinkäällä sijaitsevan päihdehoitokeskuksen historiaa ja kosketetaan irtolaisuuden, asunnottomuuden, päihderiippuvuuksien sekä työttömyyden aihepiirejä. Kirjoittaja Heikki Mikkonen … Lue lisää