Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Puistot luonnon ja kulttuurin hybridimuotoina

BY: HYBRIS, VERSUS, KALMISTOPIIRI BY:  Kuva: Pixabay Tutustumme Tampereen Sorsapuiston sosiaalisiin ja hygieenisiin merkityksiin, Helsingin ja sen puistojen tuoksuihin, sekä viktoriaaniseen hautausmaahan kaupunkikehityksen peilinä. “Puisto maaseudun ja kaupungin välissä – Sorsapuisto ja puistojen merkitykset tehdaskaupungissa” Hybris-lehden tekstissä tarkastellaan Tampereen Sorsapuiston rakentamista 1930-luvulla, sen taustalla vaikuttaneita kansallisia ja kansainvälisiä virtauksia sekä yhteiskunnan ja luonnon limittymistä. Aineistoa … Lue lisää

Tulevaisuuden puolueet ja katsaus menneeseen

BY: POLITIIKASTA, HYBRIS BY:  Kuva: Pixabay Puoluetoiminnan tärkein edellytys on yhteiskunnalliseksi koettu ristiriita, jota voidaan kutsua myös konfliktiksi. Millaisten yhteiskunnallisiksi koettujen ristiriitojen ympärille tulevaisuuden puolueet muodostuvat? Tutustumme myös 1930-luvun ristiriitaisiin tulevaisuuden näkymiin Suomessa. Puolueet vuonna 2019 Millaisia voisivat olla puolueet kymmenen vuoden päästä? Politiikasta-verkkolehden kirjoituksessa huhtikuulta tarkastellaan puolueiden kehitysmahdollisuuksia puoluetoiminnan edellytyksistä käsin ja verrataan niitä … Lue lisää

Vaalityön etnografiaa ja utopioita

BY: ANTROBLOGI, HYBRIS BY:  Kuva: MaxPixel CC0 Public Domain Aitous myy politiikassa, mutta oman minän suojelu vaatii roolin ottamista. Tutustumme vaalityön kokemuksen etnografiaan sekä tutkijoiden ja tulevaisuuden päättäjien utopioihin. Etnografista itsereflektiota vaalityöstä Tänä päivänä politiikka on yhä enemmän markkinointia, jossa mielikuvilla on valtava merkitys. Ristiriidan tähän representaatioon aiheuttaa se, että aitous myy. Politiikassa on paljon … Lue lisää

Televisiomainonta perheideaalia uusintamassa

BY: Hybris BY: Mielikuvamme joulupöydän ääreen kokoontuneista on useimmiten sellainen, jonka keskiössä on heterovanhempien muodostama ydinperhe, eikä esimerkiksi vähävaraisille järjestetyn joulujuhlan väki. Joulukuvasto onkin usein perheeseen liittyvien kliseiden kulminaatio. Tällaiset toisteiset kuvaukset perherakenteesta esimerkiksi mainoksissa osaltaan pitävät yllä sitä, mitä pidämme yhteiskunnassa tavoittelemisen arvoisena. Mainosten tapaa esittää “ihanneperhe” käsittelee Hybris-lehden jutussa Milla Annala, joka on … Lue lisää

Tutkimusta hämärän jälkeen

BY: KHELIDON, HYBRIS, NIIN & NÄIN BY:  Photo by Patrick Hendry on Unsplash Sana “kaamos” on laina saamen sanasta skábma, jolla kuvataan talven jatkuvaa pimeyttä. Ennen sen leviämistä kirjakieleen saatettiin ilmiötä etelämmässä kutsua nimellä polaariyö. Pimeys on usein ihmismielessä samaistunut toiseuteen, mikä on tehnyt yöstä monille kiehtovaa aikaa. Erilaisia näkökulmia pimeyteen tarjoavat vaikkapa roomalaisten nukkumistavat, brittimatkustajien … Lue lisää

Surun onni, vai onnen suruisuus – näkökulmia nostalgiaan

BY: ANTROBLOGI; PERHE, SUHTEET JA YHTEISKUNTA; HYBRIS BY:  Kuva: www.maxpixel.net Nostalgiaa määrittää tunnepitoinen suhtautuminen menneeseen. Aihe nousee esiin myös muuton yhteydessä, jolloin esineiden sietämätön merkityksellisyys paljastuu. Tunnepitoisilla toiveilla on roolinsa myös perheen kokemuksessa: todellinen perheemme ei usein vastaa kuvitelmaamme siitä. “Muutto paljastaa tavarapaljouden” Miksi kodit ovat niin täynnä tavaraa, vaikka samalla puhutaan poisheittoyhteiskunnasta, suunnitellusta vanhenemisesta, jatkuvasta … Lue lisää

Muistamisen tärkeydestä ja ulottuvuuksista

Complex collage

BY Niin & näin, Hybris BY:  Kuva: K. E. Hellman Lokakuussa pohdimme muistamista ja muistia. Muistamattomuus voi laajeta historiattomuudeksi, joten sivuamme sadan vuoden takaisia tapahtumia ja muistin politiikkaa. Myös muutossa tehdään tiliä menneisyyden kanssa – suhteemme esineisiin ovat joskus sietämättömän merkityksellisiä. Esiin nousevat myös nostalgia ja väitöskirjaan rakastumisen mahdollisuus. Laajaan aiheeseen virittäytymiseksi voi tutustua esimerkiksi yhteistyökumppaneidemme … Lue lisää

Voiko samalla olla sekä maalainen että kaupunkilainen?

BY: HYBRIS, HÄIRIKÖT-PÄÄMAJA BY: Kuva: maxpixel.net Lisenssi: CC0 Public Domain Kaupungistuminen on Suomessa nuori ilmiö, ja toisen kaupunki saattaa toiselle olla pikkukylä. Kaupungeilla ja niissä tapahtuvalla aktivismilla on myös roolinsa demokratian uudistamisessa. “Kotiseutu ja identiteetti – maalainen, kaupunkilainen vai jotain siltä väliltä?” Suomalaisten kohdatessa vastataan usein puolin ja toisin kysymykseen: Mistä olet kotoisin? Kaupunkeihin muutto on … Lue lisää