Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Tekoäly – tutkijan työtä vahvistamassa vai varastamassa? #tekoälypäivä2024

Abstract geometric pattern

Mikä on tekoälyn merkitys tutkimuksen kentällä? Muuttaako se tutkitun tiedon luonnetta, tutkimusprosessia, tutkijan työnkuvaa, näitä kaikkia vai jotain muuta? Kuka tutkimuksia kirjoittaa ja kenelle? Kirjoittaako tekoäly toisille tekoälyille, kirjoittaako tekoäly ihmiselle vai ihminen ihmiselle, ja minkälaiselle ihmiselle? Tutkitusti-hanke järjesti 24.4.2024 avoimen Tekoälypäivän, jossa osallistujat yhdessä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen asiantuntijoiden kanssa pääsivät pohtimaan tekoälyn roolia … Lue lisää

Asiantuntijan paikka kansalaiskeskustelussa

Abstract geometric pattern

Monet tutkijat ovat myös julkisia asiantuntijoita. Millainen heidän roolinsa on? Mikä roolin muodostumiseen vaikuttaa? Ja ennen kaikkea – kannattaako siihen lähteä?  Sosiaalisen median nousu on tehnyt keskusteluun osallistumisen helpoksi laajemmille joukoille – myös tutkijoille. Valtavat uutisaiheet, kuten koronakriisi ja Ukrainan sota, ovat nostaneet jatkuvaan median valokeilaan asiantuntijoita, joiden kasvot ovat tulleet yleisöille tutuiksi. Mediaa seuraamalla … Lue lisää

Antiikki näkyväksi – taistelua antiikintutkimuksen puolesta

Abstract geometric pattern

Onko antiikintutkimus Suomessa kriisissä? Kreikan kielen sana krísis (κρίσις) tarkoittaa erottelemista, arviointia ja käännekohtaa. Vuoden 2023 alussa suomalaisella antiikintutkijalla oli varsin ristiriitainen olo. Toisaalta Helsingin yliopistossa järjestetyillä kansallisilla antiikintutkimuksen päivillä tammikuun lopulla oli ennätyksellisen suuri osanottajakunta. Esitelmiä oli kahdelle päivälle useissa sessioissa. Suomalainen antiikintutkimus monine nuorine innostuneine tutkijoineen näytti voivan hyvin. Toisaalta oli juuri tullut … Lue lisää

Lisää lämpöä, rohkeutta ja resursseja tiedeviestintään!

Tiedeviestinnän on tarkoitus olla yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, saavutettavaa ja ihmisiä lähellä. Onko lähinnä Twitteriin keskittyvä ja usein tutkijoiden vapaaehtoisuuteen nojaava tiedeviestintä tätä? Tässä tekstissä pohdin, miten tiedeviestintää voisi kehittää lisäämällä lämpöä, rohkeutta ja resursseja. Tutkitusti-hankkeen tiedeviestintäharjoittelun aikana olen tutustunut eri sosiaalisen median kanaviin tiedeviestinnän näkökulmasta ja seurannut ajankohtaisia keskusteluja. Tärkeää sisältöä tuottavia tekijöitä on kentällä paljon. … Lue lisää

Yleistajuinen tiedejulkaiseminen: Roudasta rospuuttoon?

Abstract geometric pattern

Keväällä 2020 Tutkitusti-hankkeen Dialogissa pohdittiin, saataisiinko Marinin hallituksen hallitusohjelmasta vetoapua kotimaisen yleistajuisen tiedeviestinnän krooniseen resurssipulaan. Vetoapua resurssipulaan ei saatu, vaikka OKM painottaa yliopistojen kolmatta tehtävää, korkeakoulutettujen määrän nostoa sekä merkittäviä satsauksia tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan kasvattamiseen. Tammikuussa 2023 tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen ilmaisi huolensa suomen kielen muuttumisesta ajattelun kielestä kyökkikieleksi. Ei riitä, että tutkimusta … Lue lisää

Miten tieteen ja tutkimuksen yleistajuistaminen toimii?

Abstract geometric pattern

Tieteen yleistajuistaminen vastaa siihen keskeiseen haasteeseen, että suomalainen tiedeyhteisö viestii (suomeksi) työstään kiinnostuneille. Yleistajuinen tutkimus tukee niin koulutusta kuin opetustakin, kun monimutkaisista tutkimusaiheista keskustelu ei edellytä lukijalta syvällistä asiantuntijuutta. Tutkijoiden kouluvierailutkin ovat jo arkipäivää. Yleistajuinen suomalainen tiedejulkaiseminen onkin kysyntäänsä nähden siitä mielenkiintoisessa tilanteessa, että toimintaamme yhtäältä arvostetaan paljon mutta toisaalta kovin vähän. Tutkijoihin yhdistetään mielikuvatasolla … Lue lisää

Innostavia ideoita Kehittäjäopettaja-projektista

Abstract geometric pattern

Yleistajuinen ja helposti saavutettava tutkittu tieto on tärkeää koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, jotka opettelevat hahmottamaan erilaisia tietolähteitä ja arvioimaan tietoa kriittisesti. Luotettavien lähteiden merkitys korostuu, kun maailma muuttuu epävarmemmaksi ja tietoa käytetään yhä useammin harhaanjohtamisen tarkoituksessa. Kehittäjäopettaja-pilottiprojekti on avaus kouluyhteistyölle, josta Tutkitusti-hankkeessa on oltu kiinnostuneita jo pitkään. Projektissa etsimme toimivia tapoja edistää tutkitun tiedon … Lue lisää

Tiedeviestintää somen armoilla ja ansiosta: harjoittelu Tutkitusti-hankkeessa

Abstract geometric pattern

Aloitin elokuussa 2022 Tutkitusti-hankeen tiedeviestintäharjoittelijana tehtävänäni osallistua hankkeen ydintavoitteeseen eli yleistajuisen tieteen näkyväksi tekemiseen ja sen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseen. Vielä tuolloin en tiennyt tiedeviestinnästä paljoakaan, vaan tunsin tieteen ja viestinnän lähinnä toisistaan erillisinä asioina. Hankkeen parissa työskennellessäni minulle alkoi pian avautua tiedeviestinnän oma ulottuvuus, jossa näyttää yhdistyvän tutkimus, sosiaalinen media, näkyvyyden tavoittelu ja yhteiskunnallinen keskustelu.  … Lue lisää

Mihin opettaja tarvitsee tutkittua tietoa?

Tutkittu tieto on vahvasti läsnä koulussa Tutkittu tieto osana koulutusta ja kasvatusta tuntuu niin itsestäänselvyydeltä, että blogin otsikko saattaa saada hymähtämään huvittuneesti. Mihinpä sitä tietoa ei tarvittaisi? Sehän on kaikkialla läsnä. Silti moni opettaja ja kasvattaja usein kokee, että pitäisi lukea lisää ja olla paremmin perillä viimeaikaisesta tutkimuksesta. Suomessa on vahvasti tutkimukseen perustuva opettajankoulutus. Opettajista … Lue lisää

Miten yleistajuisesta tiedejulkaisemisesta tehdään saavutettavampaa?

Abstract geometric pattern

Tutkitusti-verkosto koulutti maaliskuussa jäsenistöään verkkosisältöjen saavutettavuudesta. Meillä oli aiheesta paljon opittavaa.  Huhtikuussa 2019 voimaan astunut Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) tarkoittaa, että verkkosivujen ja mobiilisovellusten pitäisi olla kenen tahansa käytettävissä ja ymmärrettävissä. Laki koskee julkisen hallinnon verkkopalveluita, ei populaarien tiedejulkaisujen sivustoja. Tieteen yleistajuistamisen tavoitteeseen saavutettavuus kuitenkin istuu kuin nenä päähän.  Tämä mielessä Tutkitusti-verkosto tarjosi kumppanijulkaisuilleen … Lue lisää